Startsida Umeå kommun
Barn som blåser på snurra

Bilaga om finsk service i Umeå kommun

I Umeå Tidning som kom ut 21 december finns en bilaga om den service Umeå kommun erbjuder på finska. Det handlar bland annat om förskola, modersmål och hemtjänst.

Du eller någon du känner kanske tillhör någon av de nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar eller tornedalingar? Det är viktigt att du får den information du har rätt till – om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, om dina rättigheter, om kommunens skyldigheter att skydda och främja ditt språk och din kultur. Du som pratar finska eller samiska har också möjlighet att få till exempel förskola och äldreomsorg på ditt minoritetsspråk.

I Umeå Tidning som kom ut 21 december har Umeå kommun tillsammans med Sverigefinska delegationen i Umeå därför med en bilaga där vi berättar mer om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt om den service vi erbjuder på finska.

Kontakt

Aino Dahl
finsk samordnare/informatör
Umeå kommun
090-16 11 57
070-622 56 77
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.