Startsida Umeå kommun
Stadshusområdet, karta

Klicka på kartbilden för att öppna en större bild.

Huvudentrén till stadshuset flyttar tillfälligt

Stadshusets huvudentré är stängd för ombyggnad 14 maj–16 september. Under byggtiden flyttar entré och reception till Kuben.

Huvudentrén byggs om för att du som besökare ska få ännu bättre bemötande och service. Besöks- och handikapparkering finns på båda sidor om stadshuset.

Välkommen!

Kontakt

Jan Bergman
direktör
Administration och kommunikation
090-16 12 59
jan.bergman@umea.se

Erik Öhgren
byggprojektledare
Fastighet
090-16 23 37
erik.ohgren@umea.se

Sidan har granskats 2018-09-18

Sidans kortadress: www.umea.se/nyhuvudentre

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.