Startsida Umeå kommun

Prisad forskning om hållbarhet

Umeå kommuns vetenskapliga pris 2017 tilldelas Herman Stål, universitetslektor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Han får priset för sina forskningsinsatser kring hållbarhet i företagsvärlden.

– Jag känner mig stärkt och peppad att fortsätta medverka i den gemensamma forskningsmiljön på Handelshögskolan kring miljö och hållbarhet. Priset känns som ett erkännande och är även viktigt finansiellt för min fortsatta datainsamling och spridning av resultat, säger Herman Stål.

Tjugotal forskare

Herman Stål ansvarar sedan augusti 2016 Handelshögskolans forskningsinstitut för hållbarhet och företagsetik som samlar ett tjugotal hållbarhetsinriktade forskare inom företagsekonomi. I sin motivering skriver priskommittén bland annat: ”Stål har i sin forskning studerat företags miljöarbete för att förstå de möjligheter, begränsningar och konflikter som finns i företags miljöarbete i förhållande till andra uppsatta mål inom företagen.”

Förändrade affärsmodeller

Herman Stål disputerade 2014 vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Han har tidigare studerat vid Handelshögskolan i Stockholm samt psykologi i Uppsala.
– Jag tycker det är intressant att lära mig mer om miljö- och hållbarhetsfrågor i olika branscher. Hitintills har jag hållit på med livsmedel och kläder, nu kommer jag att arbeta vidare med energi- och byggsektorn. En sak som intresserar mig är att förstå hur, och om, förändring av affärsmodeller kan vara ett sätt att göra företagandet mer hållbart, säger Herman Stål.

Om priset

Umeå kommuns vetenskapliga pris kommer från en donation som Umeå kommun gjorde i samband med universitetets 30-årsjubileum 1995. En priskommitté med representanter från alla fakulteter samt från Umeå kommun utser pristagare. Hittills har 20 yngre lovande forskare vid Umeå universitet fått priset, ett stipendium på 50 000 kronor. Det delas ut vid vårpromotionen 20 maj 2017.

Kontakt

Herman Stål
Handelshögskolan
Umeå universitet
090-786 66 80
herman.stal@umu.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.