Startsida Umeå kommun

Röstlängd till sametinget finns att se

21 maj 2017 är det val till sametinget. Den preliminära röstlängden är offentlig och finns i stadshusets reception, Skolgatan 31 A, 15 november–15 december, klockan 08.00–12.00 och 12.45–17.00. Röstlängden kan senast 15 december 2016 överklagas till länsstyrelsen i Norrbottens län.

Redan nu upprättas en preliminär röstlängd där alla som tidigare har varit med i röstlängden finns med, de som fortfarande uppfyller kriterierna för rösträtt. De som har anmält sig inför detta val finns också med. Sammanlagt är 8 788 personer upptagna i den preliminära röstlängden.

Sameröstlängden är preliminär och kan ändras, till exempel om uppgifter eventuellt överklagas eller på grund av ändrade uppgifter i folkbokföringen. Sametinget ska senast 1 mars 2017 upprätta den slutliga röstlängden. I den finns personer med som har möjlighet att rösta i Sametingsvalet.

Samisk flagga
Kontakt

Marie Sandström
090-16 12 35
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.