Startsida Umeå kommun

Anders Ågren (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, och Marie-Louise Rönnmark (S), och kommunfullmäktiges ordförande, tog emot utmärkelsen vid Stora Samhällsgalan 10 maj. Foto: Pontus Orre.

Umeå utsett till Årets superkommun

Umeå är Årets superkommun i kategorin täta kommuner. Det är tredje gången som tidningen Dagens Samhälle utser de kommuner som bedöms vara bäst rustade för framtiden.

”När alla andra regioncentra i Norrland stått still eller minskat sin andel av landets befolkning har Umeå ökat den. Förmågan att attrahera nya invånare bidrar till topplaceringen, tillsammans med förbättrade skolresultat, gynnsam demografi, företagsamhet och omfattande kultursatsningar.”

Så presenterades Umeå när Dagens Samhälle prisade tre kommuner vid Stora Samhällsgalan 10 maj. Umeås pris togs emot av Marie-Louise Rönnmark (S), kommunfullmäktiges ordförande och Anders Ågren (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Attraktiv kommun

De områden Dagens Samhälle undersöker är attraktivitet mätt i inrikes flyttnetto, hur många som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet, kommunal ekonomi, kommunens kultursatsningar och antal företag i kommunen. Särskilt betydelsefullt för Umeås del är ett stort stöd till kulturlivet och en ung befolkning.

– Umeå är attraktivt. Befolkningen ökade starkt i fjol, inte minst genom inflyttning från andra län. Troligen blir ökningen ännu större i år, cirka 2 300 personer, säger Hans Lindberg (S). kommunstyrelsens ordförande.

Tre kategorier

Årets superkommun utses i tre kategorier: storstadskommuner, täta kommuner (där mer än hälften av befolkningen bor i tätort) och landsbygdskommuner. Indelningen i kommuntyper bygger på den som Tillväxtanalys använder.

Övriga nominerade i kategorin täta kommuner var Luleå och Linköping.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.