Presskonferenser, pressbilder och pressmaterial

Presskonferenser

Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott och nämnder bjuder vid behov in till presskonferens efter avslutat sammanträde. Kommunikatör meddelar i förväg lokala medier tid och plats för presskonferens och om en planerad presskonferens ställs in.

Pressbilder

I Umeå kommuns bilddatabas finns pressbilder från Umeå och Umeå kommuns verksamheter för medier att använda för redaktionella ändamål. Läs mer på startsidan för bilddatabasen om villkor för att använda Umeå kommuns pressbilder.

Direktlänk till bilddatabasen med autoinloggning till pressbilder:
https://umea.exigus.com/autologin/1237/861cf528ade2181c33118027b865ccd1

Handlingar och pressmaterial

Här publiceras föredragningslista och handlingar till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott och vissa nämnder inför respektive sammanträde. Materialet är bara publicerat inför/under sammanträdesdagen och avpubliceras sedan.

Kontakta presskommunikatör eller kommunikationsfunktionen om du har frågor om presskonferenser, pressbilder eller annat pressmaterial.

Inloggning till pressmaterial

Kontakta presskommunikatören för att få inloggning till pressmaterial.

Kontakt

Claes Björnberg presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
mejl

Kommunikationsfunktionen

Dela
Sidan uppdaterad 2014-12-30 av Håkan Göransson Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!