Startsida Umeå kommun

Pressbilder och pressmaterial

Pressbilder

I Umeå kommuns bilddatabas finns pressbilder från Umeå och Umeå kommuns verksamheter för medier att använda för redaktionella ändamål. Läs mer på startsidan för bilddatabasen om villkor för att använda Umeå kommuns pressbilder.

Direktlänk till bilddatabasen med autoinloggning till pressbilder:
https://umea.exigus.com/autologin/1237/861cf528ade2181c33118027b865ccd1

Handlingar och pressmaterial

Här publiceras föredragningslista och handlingar till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott och vissa nämnder inför respektive sammanträde. Materialet är publicerat inför/under sammanträdesdagen och två arbetsdagar efter det.

Kontakta presskommunikatör eller kommunikationsfunktionen om du har frågor om presskonferenser, pressbilder eller annat pressmaterial.

Inloggning till pressmaterial

Kontakta presskommunikatören för att få inloggning till pressmaterial.

Sidan har granskats 2017-01-26

Sidans kortadress: www.umea.se/pressinformation

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.