Startsida Umeå kommun

Skattesatser

Umeå kommuns skattesats uppgår inkomstår 2016 till 22,85 kronor per hundralapp, det vill säga 22,85 procent av Umeåbons beskattningbara inkomst.

I kommunalskatten ingår förutom skatt till Umeå kommun även skatt till Västerbottens läns landsting. Landstingsskatten uppgår inkomstår 2016 till 10,80 kronor per hundralapp eller 10,8 procent av beskattningsbar inkomst. Utöver kommunalskatt betalar medlemmar i Svenska kyrkan en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling man tillhör. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar inte kyrkoavgift utan endast begravningsavgift.

Här kan du se hur mycket du betalar i skatt och avgift år 2016. Hur mycket du betalar beror på om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte, och vilken församling du tillhör.

Mer information

Jämför med andra kommuners skattesatser på
Skatteverkets webbplats.

FörsamlingSkatt till kommunen Skatt till landstingetAvgift till Svenska kyrkanBegravnings-avgiftKommunal skatt inkl. kyrkoavgift Kommunal skatt exkl. kyrkoavgift
Holmsund 22,8510,80 1,120,2034,9733,85
Sävar-Holmön 22,8510,80 1,2190,2534,11933,90
Hörnefors 22,8510,80 1,150,27534,07533,925
Tavelsjö 22,8510,80 1,01 0,1634,8233,81
Teg 22,8510,80 1,01 0,1634,8233,81
Umeå landsförsamling 22,8510,80 1,01 0,1634,8233,81
Umeå Maria 22,8510,80 1,01 0,1634,8233,81
Umeå stadsförsamling 22,8510,80 1,01 0,1634,8233,81
Ålidhem 22,8510,80 1,01 0,1634,8233,81

Sidan har granskats 2016-12-13

Sidans kortadress: www.umea.se/skatt

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.