Startsida Umeå kommun
Statistik och analyser

Här finns statistik om befolkning, bostäder och byggande, förvärvsarbete, pendling och mycket mer. Du hittar även rapporter som analyserar kommunens utveckling inom olika ämnesområden. Du kan själv söka fram statistik i vår statistikdatabas eller under statistik på karta.

Kontakt

Tordleif Hansson
utredare
090-16 12 49
mejl

Aktuellt

2017-05-29

Umeå kommuns Bostadsförsörjningsprogram

2017-05-28

Befolkningsprognos 2017

2017-03-27

Våldsbrotten i Umeå

2017-03-21

Bostadsmarknadens utveckling jul-dec 2016

2016-08-31

Befolkningsprognos del 1 - för Umeå kommun

Befolkningsprognos del 2 - elevutveckling i skolans planeringsområden


 

Sidan har granskats 2017-06-14

Sidans kortadress: www.umea.se/statistik

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.