Kartor

Klicka på kategorierna nedan för att se de olika kartor vi har upplagda på vår webbplats. Under Miljö och natur hittar du till exempel en karta som visar bullernivåerna i Umeå och under Baskartor finns en karta över Umeås stadsdelsområden. Umekartan täcker Umeå kommun och är bla sökbar via gatuadresser, den innehåller även en hel del intressanta objekt.

Tryckta kartor
Kartmaterial finns i vissa fall som tryck upplaga och kan köpas via vår expedition eller beställas via beställningsformuläret.

Umekarta

Umekarta
På Umekartan hittar du snabbt det du söker.
Välj själv vilken information du vill se.

Baskartor

Baskartor

Kommundelar

Nyckelkodsområden

Områdeskarta

Stomnät

Översiktskarta

Fritidtid och turismkarta

Fritid, turism, kultur

Friluftsområden

Stadsvandring

Skidspår

Kartor över gator och cykelvägar

Gator, cykel, fordon

Avståndskarta

Cirkulationsplatser

Hastighetskarta

Mopedtrafik

Parkeringsförbud

Trafikflöden

Trafikskador

Umeå cykelkarta

Vinterväghållning

Miljö och naturkartor

Miljö och natur

Belysningskarta

Bullerkarta

Parkkartan

Skidspår

Vattenskyddsområden

Karta över skolans upptagningsområden

Skola och social

Förskolor

Upptagningsområden

Kontakta Lantmäteri

Expedition
090-16 13 00
Fax: 090-16 13 08
Mejl

Besökstider  
Vardagar 8.00-11.45, 13.15-16.00

Besöksadress
Stadshuset, vån 2
Skolgatan 31 A

Beställning av geografiska produkter och tjänster

Beställning av tryckta kartor

Kartrelaterade tjänster
Lantmäteri utför en mängd olika kartrelaterade tjänster som till exempel geodetiska mätningar, flygfotografering och GIS-analyser.

Mer information om kartprodukter och tjänster hittar du under produkter och tjänster.

Dela

Sidan publicerades 2015-05-07

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktiv utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.