Startsida Umeå kommun

Kartor

Klicka på kategorierna nedan för att se olika kartor vi har på webbplatsen. Under Miljö och natur hittar du till exempel en karta som visar bullernivåerna i Umeå och under Baskartor finns en karta över Umeås stadsdelsområden. Umekartan täcker Umeå kommun och där kan du till exempel söka gatuadresser.

Tryckta kartor

Kartmaterial finns i vissa fall som tryckt upplaga och kan köpas via vår expedition eller beställas via beställningsformulär.

Umekarta

Umekarta
På Umekartan hittar du snabbt det du söker.
Välj själv vilken information du vill se.

Umekarta

3D webbkarta
I 3D webbkartan över Umeå kan du
navigera runt i staden i en 3D-miljö.

Baskartor

Baskartor

Kommundelar

Nyckelkodsområden

Stadsdelar/stadsdelsområden

Stomnät

Översiktskarta

Fritidtid och turismkarta

Fritid, turism, kultur

Friluftsområden

Stadsvandring

Skidspår

Kartor över gator och cykelvägar

Gator, cykel, fordon

Avståndskarta

Cirkulationsplatser

Hastighetskarta

Mopedtrafik

Parkeringsförbud

Trafikflöden

Trafikskador

Umeå cykelkarta

Vinterväghållning

Miljö och naturkartor

Bygga, bo och miljö

Aktuella detaljplaner

Bullerkarta

Parkkartan

Skidspår

Vattenskyddsområden

Karta över skolans upptagningsområden

Skola och social

Förskolor

Upptagningsområden

Kontakt

Lantmäteri
expedition
090-16 13 00
mejl

Besökstider:

Vardagar, klockan

08.00-11.45 och 13.15-16.00


Besöksadress:
Stadshuset, våning 2
Skolgatan 31 A

Personal

Fastighetsfrågor, Lantmäterimyndigheten i Umeå kommun

Mer information

Beställ geografiska
produkter och tjänster

Beställ tryckta kartor

Nybyggnadskartor

Kartrelaterade tjänster

Lantmäteri utför en mängd olika kartrelaterade tjänster som till exempel geodetiska mätningar, flygfotografering och GIS-analyser.

Mer information om kartprodukter och tjänster hittar du under produkter och tjänster.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressrum

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.