Produkter och tjänster

Här hittar du tjänster och produkter som du kan beställa genom oss. Kartmaterial finns i vissa fall som tryck upplaga och kan köpas via vår expedition eller beställas via hemsidan.
3D-hus

3D-data

Byggnader i 3D

Fasaddrapering

Skuggstudier

Terrängmodell

Stadsmodell

Visualiseringar

Film

Visualisering på karta

Analys/visualisering

Visa geografiska data

Tematiska kartor

Ruttplanering

Nätverksanalyser

Presentera statistik

Visualiseringar

Interaktiva kartor

Flygfoto över kolbäcksbron

Snedbilder

Snedbildsgalleri

Grundläggande data

Grundläggande data

Storskaliga kartor (primärkartor)

Enkelt uttag ur kartdatabas eller

fastighetsregister

mättekniker tekniska uppdrag

Tekniskauppdrag

Mätuppdrag

Transformationstjänster

Stompunkter

Tryckt karta över Umeå

Tryckta kartor

Adresskarta

Historiska kartor

Kartan "direkt"

Stadskarta över Umeå tätort och

Obbola/Holmsund

Tätortskarta

Holmökartan

Kontakta Lantmäteri

Expedition, telefon: 090-16 13 00
Fax: 090-16 13 08
mejl

Besökstider  
Vardagar 8.00-11.45, 13.15-16.00

Besöksadress
Stadshuset, vån 2
Skolgatan 31 A

Personal

Fastighetsfrågor, Lantmäterimyndigheten i Umeå kommun

Beställning av geografiska produkter och tjänster

Beställning av tryckta kartor

Sidan uppdaterad 2015-04-01 av Anna Berglund Plan och bygg
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Sök på umea.se/kommun

Dela
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!