Startsida Umeå kommun

Produkter och tjänster

Här hittar du tjänster och produkter som du kan beställa genom oss. Kartmaterial finns i vissa fall som tryck upplaga och kan köpas via vår expedition eller beställas via hemsidan.
3D-hus

3D-data

Byggnader i 3D

Fasaddrapering

Skuggstudier

Terrängmodell

Stadsmodell

Visualiseringar

Film

Visualisering på karta

Analys/visualisering

Visa geografiska data

Tematiska kartor

Ruttplanering

Nätverksanalyser

Presentera statistik

Visualiseringar

Interaktiva kartor

Flygfoto över kolbäcksbron

Snedbilder

Snedbildsgalleri

Grundläggande data

Grundläggande data

Storskaliga kartor (primärkartor)

Enkelt uttag ur kartdatabas eller

fastighetsregister

mättekniker tekniska uppdrag

Tekniskauppdrag

Mätuppdrag

Transformationstjänster

Stompunkter

Tryckt karta över Umeå

Tryckta kartor

Adresskarta

Historiska kartor

Kartan "direkt"

Stadskarta över Umeå tätort och

Obbola/Holmsund

Tätortskarta

Holmökartan

Kontakt

Lantmäteri
expedition
090-16 13 00
mejl

Besökstider:

Vardagar, klockan

08.00-11.45 och 13.15-16.00

 

Besöksadress:
Stadshuset, våning 2
Skolgatan 31 A

Personal

Fastighetsfrågor, Lantmäterimyndigheten i Umeå kommun

Mer information

Beställ geografiska
produkter och tjänster

Beställ tryckta kartor

Nybyggnadskartor

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.