Projektmedel

 
Till
respektive företrädare
för by / lokal utvecklingsgrupp
inom Umeå kommun.
 
 
UR nära — en möjlighet för att söka projektmedel för lokal utveckling !
 
Vid Kontaktnätets informationsmöte 2008-11-15, fick ett fyrtiotal deltagare direktinformation om Umeåregionens Leaderområde; UR nära.
 
Nu finns möjlighet att söka projektmedel från UR nära. För att ni ute i byarna och i de lokala utvecklingsgrupperna ska ha tillgång till nödvändigt material för att utarbeta en projektansökan, biläggs följande dokument:  
 
1. UR nära strategi, grunder för ansökan.
2. UR nära OH bilder, ytterligare ett material att läsa före ansökan.
3. UR nära har egen ansökningsblankett för projektansökan, se anvisningarna. 
 

UR nära har utarbetat ovanstående grunder och anvisningar, läs särskilt noga ansökningsblankettens anvisningar sid. 4 o 5.
Ni kan får råd och stöd genom UR nära:s kansli, men kontakta dom först då ni själva diskuterat igenom vad ni vill utveckla och vad ni vill ska ingå i en ansökan.
 
UR nära:s kansli — 070 / 237 81 15 — har då den är färdigbemannad endast 1 ½ tjänst, så ni måste ha förståelse för att dom inte kan serva er direkt.
  
PÅMINNELSE!  Läs mera
Ni har väl läst valberedningens vädjan!
Byar har tillsammans ett gemensamt ansvar för Kontaktnätet, därför vädjar valberedningen till er, hjälpt till med nomineringar. 
Det behövs 5- 7 personer för att fylla upp ordinarie och suppleantplatserna i Kontaktnätets styrelse.
Hör av er ! 
 
Hälsningar
Styrelsen

Sidan granskad 2009-04-20 av Ulrika Björn, Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Sök på umea.se/kommun

Dela
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!