Startsida Umeå kommun

Webb-tv från kommunfullmäktige

Umeå kommun sänder alla kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 9 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12–13.

Se eller lyssna på sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen via din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtubekanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Ärenden måndag 19 juni

Interpellationer och frågor färdigställs normalt fredag innan sammanträdet.
Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

 1. Justering
 2. Budget och verksamhetsplan 2018–2021 och direktiv för nämndernas verksamhet 2018–2021, investeringsbudget 2017-2021
 3. Delårsrapport januari–april 2017
 4. Höjd avgift gällande felparkering
 5. Avgifter för insatser inom hälso- och sjukvård i hemmet och egenavgifter för nutritionsprodukter
 6. Framtida finansieringslösning för AB Bostaden i Umeå
 7. Sammanträdestider 2018
 8. Fyllnadsval efter ersättare i fritidsnämnden, Anders Lindqvist (L)
  Avsägelse: ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden, Lars Nilsson (L)
 9. Fyllnadsval efter nämndeman i Umeå tingsrätt, Maria Lindberg Hell (M)
 10. Val av styrelse och revisorer i CM Bostad AB i Umeå, Carls Bostad AB i Umeå, Marie Bostad AB i Umeå
 11. Anmälningsärenden 2017-06-19
 12. Interpellation: Bör vi låta EU-migranter hjälpa till med kompetensförsörjningen?
 13. Interpellation: Hur många asylsökande får praktik eller arbete hos kommunen?
 14. Interpellation: Kräva ålderstest för ensamkommande kompetensförsörjning?
 15. Interpellation: Bra eller dåligt med kulturmöten inom hemtjänsten?
  Interpellation: Etniska diskrimineringsspår för förskollärare?
 16. Fråga: Vad är vinsten med kommunens värdegrund MÖTS utöver offentlighetsprincipen?
 17. Fråga: Inlämningsdatum för förslag till kommunbudgeten
 18. Fråga: Utförsäljning av bostadslägenheter – en fråga för kommunfullmäktige

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Kontakt

Umeå kommun
kommunikationsenheten
mejl

Sidan har granskats 2017-06-16

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.