Startsida Umeå kommun

Webb-tv från kommunfullmäktige

Umeå kommun sänder alla kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 9 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12–13.

Se eller lyssna på sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen via din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtubekanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Ärenden måndag 28 maj

Hela ärendelistan, med interpellationer och frågor, är normalt färdig först fredag innan sammanträdet. Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Beslutsärenden, interpellationer och frågor

 1. Justering och fastställande av dagordning
 2. Interpellation: Tillgänglighet i fullmäktigesalen, Saasha Metsärantala (FI)
 3. Interpellation: Kommer (S) i Umeå att förbjuda vissa bilar i centrum? Peder Westerberg (L)
 4. Interpellation: Organisationers rätt att hyra kommunala lokaler;
  Henrik Agerhäll (SD) (–)
 5. Interpellation: Den antidemokratiska rektorn, Henrik Agerhäll (SD) (–)
 6. Interpellation: Vad var syftet med påverkansdagen 25 januari?
  Henrik Agerhäll (SD) (–)
 7. Interpellation: Socialdemokratisk partiarbetare fick hålla föredrag för skolelever; Henrik Agerhäll (SD) (–)
 8. Interpellation: Är en tjänsteskrivelse verkligen en tjänsteskrivelse;
  Igor Jonsson (M)
 9. Interpellation: Vilka åtgärder kommer vidtas mot de ansvariga om det visar sig att de frångått det regelverk som finns vid avstängning av tjänstepersoner; Jan Hägglund (AP)
 10. Interpellation: Varför förhandscensur av interpellationer;
  Henrik Agerhäll (SD) (–)
 11. Interpellation: Dags för Umeå kommun att bli förvaltningsområde för meänkieli; Saasha Metsärantala (FI)
 12. Interpellation: Är du nöjd med företagsklimatet i Umeå?
  Anders Ågren (M)
 13. Interpellation: Vilka får hyra Norrlandsoperan gratis?
  Henrik Agerhäll (SD) (–)
 14. Interpellation: Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning;
  Peder Westerberg (L)
 15. Interpellation: Vilken framtid för Nydalastugorna;
  Saasha Metsärantala (FI)
 16. Interpellation: Vilken handledning för praktikanter?
  Saasha Metsärantala (FI)
 17. Fråga: Västra länken; Peder Westerberg (L)
 18. Fråga: Integration, trygghet och motivation, skolvärdarnas förebyggande uppdrag; Ulrika Edman (V)
 19. Fråga: Varför har ledande politiker inte satt sig in i resultatet av en omfattande kartläggning innan avstängning av två ekonomichefer;
  Jan Hägglund (AP)
 20. Motion 40/2016: Jämlikhetscertifiering: helhetsgrepp och verktyg för det kommunala antidiskrimineringsarbetet; Saasha Metsärantala (FI)
 21. Motion 37/201: Fördjupat samarbete med landstinget för ungas psykiska hälsa; Saasha Metsärantala (FI)
 22. Motion 49/2017: Polisanmäl de som bidragsfuskar genom åldersljug; Henrik Agerhäll (SD) (–)
 23. Program för tillgänglighet i Umeå kommun 2018–2030
 24. Äldreplan 2018–2028
 25. Antagande: Användning av personuppgifter i form av bilder, filmer, namn och kontaktuppgifter i kommunens kommunikation

Informationsärenden (preliminära tider)

Kommunrevisorerna informerar 13.00.

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Sidan har granskats 2018-05-18

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.