Startsida Umeå kommun

Webb-tv från kommunfullmäktige

Umeå kommun sänder alla kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 9 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12–13.

Se eller lyssna på sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen via din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtubekanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Ärenden måndag 27 februari

Interpellationer och frågor färdigställs normalt fredag innan sammanträdet.
Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

 1. Information från kommunens bolag, klockan 09.00–12.00
 2. Kommunrevisionen informerar
 3. Justering
 4. Interpellation: HBTQ-flyktingars situation
 5. Interpellation: Varför satsa pengar på att locka EU-migranter?
 6. Interpellation: Tidigare betyg ökar motivationen i skolan
 7. Interpellation: Hur många utlänningslagsförbrytare går i skolan?
 8. Interpellation: Är sjukfrånvaron rekordhög?
 9. Interpellation: Kris inom räddningstjänst i beredskap?
 10. Interpellation: Politiskt arbete mot antisemitism
 11. Interpellation: Kostnaderna för förbindelserna mellan Umeå och Vasa
 12. Interpellation: Tala klarspråk gällande "anpassning" av lokalförsörjningsdirektivet?
 13. Interpellation: NSPH-undersökning av socialtjänstens bemötande av personer med psykisk ohälsa
 14. Interpellation: Umeå kommuns öppenhet och medborgarna
 15. Interpellation: Psykisk ohälsa och drogproblematik bland ensamkommande barn
 16. Fråga: Gäller en köttnorm för familjehem i Umeå kommun?
 17. Fråga: ECCAR-utredningen
 18. Fråga: Vad vill vi som kommun signalera till vårdnadshavare
 19. Fråga: Anställda inom Umeå kommun bör tydligen inte berätta om sin arbetsmängd med mera
 20. Fråga: Är den nya samordnade kommunorganisationen positiv för verksamheten?
 21. Fråga: Försäljning av gamla Vasaskolan
 22. Fråga: Nedläggning av Region Västerbotten
 23. Fråga: Degraderar Umeå kommun undersköterskeyrket
 24. Fråga: Vaccinationer för kommunanställda
 25. Fråga: Har Thorengruppen fått en markanvisning för en fotbollshall?
 26. Fråga: Varför kontor, men inte klassrum?
 27. Fråga: Skyltar på umesamiska i offentliga miljöer
 28. Fråga: Redovisning av interreligiösa rådets verksamhet
 29. Reviderad investeringsbudget för 2017
 30. Motion 6/2016: Kommunalt barnombud, all samhällsplanering utifrån ett barnperspektiv
 31. Motion 25/2016: Ge äldre möjlighet att välja gemenskap istället för ensamhet
 32. Antagande: Detaljplan för östra delen av Dragonfältet, Umeå 5:1 med flera
 33. Generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst 2017
 34. Valärenden:
  Avsägelse: Ersättare i kommunfullmäktige, jämställdhetsutskottet och Umeå Barnensdag förening, Eva Bränström Arnesson (KD)
 35. Fyllnadsval: ledamot i regionfullmäktige Arijan Kan (V)
 36. Fyllnadsval: ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden, Diana Zadius (C)
 37. Anmälningsärenden, kommunfullmäktige

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Kontakt

Umeå kommun
kommunikationsenheten
mejl

Sidan har granskats 2017-02-24

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.