Startsida Umeå kommun

Webb-tv från kommunfullmäktige

Umeå kommun sänder alla kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 9 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12–13.

Se eller lyssna på sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen via din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtubekanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Ärenden måndag 30 oktober

Hela ärendelistan, med interpellationer och frågor, är normalt färdig först fredag innan sammanträdet. Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

 1. Justering
 2. Interpellation: Vilka "rasistiska organisationer" vill Umeå kommun förbjuda?
 3. Interpellation: Bör frågan om nytt EU-migranthärbärge gömmas från väljarna?
 4. Interpellation: Vad hände med förskolan Visionen på Furugränd på Teg?
 5. Interpellation: Demokratiska aspekter kring nytt försök till utförsöljning från AB Bostaden
 6. Interpellation: Bör vi uppmärksamma att 100 år gått sedan folkmordsbolsjevikernas statskupp?
 7. Interpellation: Social oro i vissa bostadsområden
 8. Interpellation: Parkeringsavgift via kontanter och kort
 9. Fråga: Skolskjutsar
 10. Fråga: Kommer kommunfullmäktige få besluta om nytt EU-migranthärbärge?
 11. Delårsrapport januari–augusti 2017
 12. Överlåtelse av fastigheterna Gnejsen 95, Gnejsen 96, Gnejsen 97, Gnejsen 98, Flintan 4, Flintan 5, Hönsfjädern 1, Trandansen 1 och Flyttfågeln 6 i Umeå, genom dotterbolag, till Heimstaden Bostad Portalen
  AB före årsskiftet 2017/2018
 13. Redovisning av motioner 2017:2
 14. Motion 13/2017: Plan för bostadsbyggande i hela Umeå kommun
 15. Motion 14/2017: Besluta att införa E-förslag, Petter Nilsson (SD)
 16. Motion 16/2017: Informationstavla "Entartete Kunst" kretsande kring förföljd Umeåkonstnär
 17. Motion 17/2017: Ett demokratiskt Umeå
 18. Motion 18/2017: Införande av en stadsodlingsnorm
 19. Motion 19/2017: Tillgänglig och kostnadsfri influensavaccination
 20. Motion 23/2017: Inga ockupationsflaggor på Sveriges nationaldag
 21. Motion 24/2017: Flagga även för den mest utsatta minoritetsgruppen
 22. Motion 29/2017: Låt stadsdirektören bli kommundirektör
 23. Gemensam brand- och räddningsnämnd i Robertsfors, Umeå och Vindelns kommuner (kallad Umeåregionens brand- och räddningsnämnd)
 24. Åtgärder för att undvika viten för särskilda boenden enligt LSS
 25. Översyn av avgifter för familjerådgivning och stödboende
 26. Valärenden

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Kontakt

Umeå kommun
kommunikationsenheten
mejl

Sidan har granskats 2017-10-20

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.