Startsida Umeå kommun

Webb-tv från kommunfullmäktige

Umeå kommun sänder alla kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 9 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12–13.

Se eller lyssna på sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen via din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtubekanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Ärenden måndag 18 december

Hela ärendelistan, med interpellationer och frågor, är normalt färdig först fredag innan sammanträdet. Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

 1. Justering och fastställande av dagordning
 2. Interpellation: Demokratiska aspekter kring nytt försök till utförsäljning från AB Bostaden
 3. Interpellation: Oklarheter och hemligstämpling vid upphandlings­förfarande
 4. Interpellation: Personalfrågor avseende fritidsgårdarna
 5. Interpellation: Mer exakta uppgifter om utförsäljning från AB Bostaden
 6. Interpellation: Umeå kommuns publicering av sammanträdesdokument på webben
 7. Fråga: Skolskjutsar
 8. Fråga: ABF och Västerpartiet hyllar folkmordsbolsjevikerna
 9. Fråga: Hur går omställningsarbetet för det kommunala trygghetsboendet på Berghem
 10. Fråga: Kommunens ambitioner för mottagandet av ensamkommande, Anna-Karin Sjölander (C)
 11. Motion 35/2016: Låt kommunfullmäktige få rösta om rasistiska bostads­snabbspår
 12. Motion 37/2016: Kommunorganiserad hemresa för EU-migranter
 13. Motion 10/2017: Lokalbuss och färdtjänst, dags för fokus på förbätt­ringar ur ett tillgänglighetsperspektiv
 14. Motion 12/2017: Välkomna Örnsköldsvik
 15. Motion 32/2017: Fler äldreboenden med större möjligheter
 16. Motion 33/2017: Arbetstidsförkortning enligt 3-3 modellen
 17. Motion 41/2017: Enhetlig taxa för kollektivtrafiken inom hela kommunen
 18. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden
 19. Översyn av avgifter
 20. Fastställande av kreditlimiter, internbankspåslag samt borgensavgift för Umeå kommunkoncern 2018
 21. Anläggningstaxa och brukningstaxa för VA (ABVA)

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Kontakt

Umeå kommun
kommunikationsenheten
mejl

Sidan har granskats 2017-12-08

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.