Startsida Umeå kommun

Webb-tv från kommunfullmäktige

Umeå kommun sänder alla kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 9 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12–13.

Se eller lyssna på sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen via din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtubekanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Ärenden måndag 26 november

Hela ärendelistan, med interpellationer, frågor och svar på dem, är normalt färdig först fredag innan sammanträdet. Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Under den första timmen, klockan 9–10, besvaras interpellationer.
Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av sammanträdet.

Beslutsärenden, interpellationer och frågor

 1. Justering och fastställande av dagordning
 2. Valärenden inklusive val till Sveriges Kommuner och Landsting
 3. Interpellation: Risker och konsekvenser med att avskaffa valfrihet i hemtjänsten? Veronica Kerr (KD)
 4. Motion 21/2018: Gör Ola Ullsten till hedersmedborgare och uppkalla en gata på Teg till hans minne
 5. Motion 28/2018: Handlingsplan mot tro på divergent human evolution; Henrik Agerhäll (SD) (–)
 6. Motion 34/2018: Faktasammanställning mot zogtänkande och antisemitism; Henrik Agerhäll (SD) (–)
 7. Antagande: Detaljplan för Frigg 7–12 i centrum, Umeå kommun
 8. Ändring av riktlinjer för exploateringsavtal
 9. Samverkansavtal för regional utvecklingmellan region Västerbotten och Umeå kommun
 10. Namnrättigheter på kommunala anläggningar
 11. Taxa för inkörd snö på snötippar
 12. Revidering av reglemente för Umeå kommuns styrelser och nämnder
 13. Ägande och finansiering och bolagsstruktur för ny färja för Kvarkentrafiken
 14. Delägande i utvecklingsbolaget Utvecklingsklustret AB för
  Umeå Energi AB
 15. Anmälningsärenden

Informationsärenden (preliminära tider)

Kommunrevisorerna informerar klockan 13.00–13.15.

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Sidan har granskats 2018-11-16

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.