Startsida Umeå kommun

Webb-tv från kommunfullmäktige

Umeå kommun sänder alla kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 9 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12–13.

Se eller lyssna på sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen via din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtubekanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Ärenden måndag 26 februari

Hela ärendelistan, med interpellationer och frågor, är normalt färdig först fredag innan sammanträdet. Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Beslutsärenden, interpellationer och frågor

 1. Justering, fastställande av dagordning kommunfullmäktige 2017–2018
 2. Interpellation: När kommer Thorénavtalen på fullmäktiges bord?, Henrik Agerhäll (–)
 3. Interpellation: Vad är syftet med påverkansdagen 25 januari?
 4. Interpellation: Hur går det med uppdraget kring att utreda kommunens engagemang på museiområdet?, Mattias Larsson (C)
 5. Interpellation: Ignorera slaveri för att inte bidra till antiziganism?,
  Henrik Agerhäll (–)
 6. Interpellation: El Sistemas framtid, Peter Sedlacek (L)
 7. Interpellation: Förändringar i LSS, Peder Westerberg (L)
 8. Interpellation: Bibliotekarier ökar elevernas läsförmåga och digitala kompetens, Elisabeth Zackrisson (V)
 9. Interpellation: Finns det drogfria HVB-hem?, Igor Jonsson (M)
 10. Interpellation: KF-handlingar i tid på fredagar, Saasha Metsärantala (FI)
 11. Interpellation: Vilka planer finns vad gäller finansiering av den nya transportförbindelsen över Kvarken?, Jan Hägglund, Patrik Brännberg (AP)
 12. Fråga: När ska miljö- och hälsoskyddsnämnden ta sitt ansvar för det ohälsosamma badvattnet i Navets badbassänger?, Åsa Bäckström (V)
 13. Fråga: Parkeringsproblematiken vid Umeå energi arena, Peder Westerberg (L)
 14. Fråga: Finns det någon överenskommelse?, Peder Westerberg (L)
 15. Fråga: Dags att höja ersättningen, Veronica Kerr (KD)
 16. Fråga: Försäljning av alkoglass på Brännbollsyran, Lennart Johansson (M)
 17. Fråga: Gör Umeå kommuns lekplatser tillgängliga för alla, även för barn med funktionsnedsättning, Tina Myhrberg (M)
 18. Fråga: Järnvägsövergången i Holmsund igen, Peter Sedlacek (L)
 19. Fråga: Truckstop i Umeå, Peder Westerberg (L)
 20. Motion 15/2017: Skolfam i Umeå kommun
 21. Revidering av plan- och bygglovstaxa för PBL 2010:900

Informationsärenden (preliminära tider)

09.00–12.00: UKF-koncernen (Umeå kommunföretag) informerar.
13.00–13.15: Kommunrevisorerna informerar.

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Sidan har granskats 2018-02-16

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.