Startsida Umeå kommun

Webb-tv från kommunfullmäktige

Umeå kommun sänder alla kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 9 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12–13.

Se eller lyssna på sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen via din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtubekanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Ärenden måndag 27 mars

Interpellationer och frågor färdigställs normalt fredag innan sammanträdet.
Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

 1. Justering
 2. Interpellation: HBTQ-flyktingars situation
 3. Interpellation: Tidigare betyg ökar motivationen i skolan
 4. Interpellation Är sjukfrånvaron rekordhög?
 5. Interpellation: Kris inom räddningstjänst i beredskap?
 6. Interpellation: Politiskt arbete mot antisemitism
 7. Interpellation: Kostnaderna för förbindelserna mellan Umeå och Vasa
 8. Interpellation: Tala klarspråk gällande "anpassning" av lokalförsörjningsdirektivet?
 9. Interpellation: NSPH-undersökning av socialtjänstens bemötande av personer med psykisk ohälsa
 10. Interpellation: Umeå kommuns öppenhet och medborgarna
 11. Interpellation: Psykisk ohälsa och drogproblematik bland ensamkommande barn
 12. Interpellation: Hur många utlänningslagsförbrytare får ekonomiskt bistånd?
 13. Interpellation: Varför locka hit EU-migranter?
 14. Interpellation: Hur många som bryter mot utlänningslagen går i skolan?
 15. Interpellation: Kriterier för stöd till politiska ungdomsförbund
 16. Interpellation: Aktuellt tvinga på skolor oönskade utlänningar?
 17. Interpellation: När blir Umeå kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism färdig?
 18. Interpellation: Resekostnader i Umeå kommun
 19. Interpellation: Resekostnader i de kommunala bolagen
 20. Interpellation: IS-krigare till Umeå
 21. Interpellation: Umeå kommuns satsning på sina politiker
 22. Interpellation: Varför vill S sälja Scharinska?
 23. Fråga: Anställda inom Umeå kommun bör tydligen inte berätta om sin arbetsmängd med mera
 24. Fråga: Är den nya samordnade kommunorganisationen positiv för verksamheten?
 25. Fråga: Försäljning av gamla Vasaskolan
 26. Fråga: Nedläggning av Region Västerbotten
 27. Fråga: Har Thorengruppen fått en markanvisning för en fotbollshall?
 28. Fråga: Åtgärder för att stoppa flygskatten
 29. Fråga: Krav på vaccination i förskolan
 30. Årsredovisning 2016
 31. Motion nr 26/2016: Införa aktiva och obligatoriska skolval för grundskolan
 32. Revidering av" Äldreplan i Västerbotten 2013–2020 med utblick mot 2040", rekommendation från AC Konsensus
 33. Remiss: Länsgemensam hjälpmedelsstrategi i Västerbotten 2017–2021
 34. Fördjupning för Röbäck, antagande
 35. Detaljplan Holmön 3:7, antagande
 36. Översyn vindkraft i Umeå kommun 2016
 37. Principer för prissättning av kommunal tomtmark
 38. Likvidation: European CBRNE Training Center AB
 39. Avsägelse: Ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i jämställdhetsutskottet, Filip Hallbäck (FI)
 40. Val av styrelseledamot i SEKAB Biofuel Industries AB med flera
 41. Avsägelse: Ledamot i kommunfullmäktige, Emma Strömberg (L)
 42. Avsägelse: Ersättare i kommunfullmäktige, Carina Fredriksson (KD)
 43. Avsägelse: Ledamot i AB Bostaden och dotterbolag, Jonas Johansson Nordström (S)
 44. Anmälningsärenden 2017, kommunfullmäktige

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Kontakt

Umeå kommun
kommunikationsenheten
mejl

Sidan har granskats 2017-03-24

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.