Startsida Umeå kommun

Nämnder

Det finns flera politiskt tillsatta nämnder som är ansvariga för olika områden i kommunen. Ledamöterna i nämnderna väljs av kommunfullmäktige. Läs mer om respektive nämnd under "Innehåll".

Under nämnderna finns verksamhetsområden, stödfunktioner och verksamheter med anställda som bereder ärenden, verkställer beslut som politikerna fattar och bedriver all verksamhet som nämnderna ansvarar för. Det finns länkar till verksamheter via respektive nämnd.

Mer information

Så fungerar Umeå kommun

Tidigare nämnder

Tidigare kommundelsnämnder och socialnämnden upphörde 2014. Socialnämnden ersattes av äldre­nämnden och individ- och familje­nämnden. Kommundels­nämndernas ansvarsområden överfördes till för- och grundskole­nämnden, fritidsnämnden, kultur­nämnden, individ- och familje­nämnden samt äldrenämnden.

Nämndernas protokoll finns kvar på webbplatsen tills vidare:

Tidigare kommundelsnämnder

Tidigare socialnämnden

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.