Startsida Umeå kommun

Personal, kommunikationsenheten

Här finns kontaktuppgifter till alla kommunikatörer i kommunikationsenheten, sorterade efter verksamhet.

Om du är osäker på vem du ska kontakta kan du mejla till kommunikation@umea.se eller ringa kommunens växel 090-16 10 00.

Jan Bergman

Jan Bergman
direktör Administration och kommunikation
090-16 12 59
070-320 25 00
jan.bergman@umea.se

Kommunövergripande

Bibbi Nilsson
Claes Björnberg
Håkan Göransson
Robert
Ulrika Eriksson

Namn

Funktion

Mejl

Telefon

Bibbi Nilsson

kommunikatör, gruppchef

bibbi.nilsson@umea.se

090-16 12 41,
070-697 12 41

Claes Björnberg

presskommunikatör

claes.bjornberg@umea.se

090-16 13 43,
070-390 19 33

Håkan Göransson

infomaster

hakan.goransson@umea.se

090-16 12 46,
070-248 16 12

Robert Rösth

webbredaktör

robert.rosth@umea.se

090-16 12 62,
070-530 92 62

Ulrika Björn

webmaster, gruppchef

ulrika.bjorn@umea.se

090-16 12 47,
070-336 12 47

 

Samhällsbyggnad, Tillväxt

Britta Strömgren
Ann
Maria Wetterlöv
Niklas
Tina
Elisabeth Husing

Namn

Funktion

Mejl

Telefon

Britta Strömgren

kommunikatör, gator och parker

britta.stromgren@umea.se

090-16 23 91, 070-661 24 64

Ingela Hjulfors Berg

kommunikatör, miljö- och hälsoskydd

ingela.hjulfors.berg@umea.se

070-314 59 26

Maria Wetterlöv

kommunikatör Tomtebo strand

maria.wetterlov@umea.se

090-16 23 12, 070-980 11 04

Niklas Forsgren

kommunikatör, övergripande planering, mark och exploatering, plan och bygg

niklas.forsgren@umea.se

090-16 13 24, 070-266 18 86

Tina Jonsson

kommunikatör, fastighet

tina.jonsson@umea.se

090-16 13 09, 072-531 48 95

Elisabeth Husing

kommunikatör, kultur och Umeåregionens brandförsvar

elisabeth.husing@umea.se

073-270 31 52
(endast sms)

Socialtjänsten, Fritid, IT-funktionen

Ann Vidmark
Anna-Lena Püschel
Camilla Söderlund
Camilla Ullström
Jenny Brantholm
Maria Hedin
Sara Stenberg

Namn

 Funktion

Mejl

Telefon

Ann Vidmark

kommunikatör, familjehemscentrum

ann.vidmark@umea.se

090-16 12 50,
072-235 63 35

Anna-Lena Püschel
(tjänstledig)

kommunikatör

annalena.puschel@umea.se

090-16 16 01,
070-633 31 14

Camilla Söderlund  

kommunikatör, socialtjänsten

camilla.soderlund@umea.se

090-16 26 96,
070-688 12 88

Camilla Ullström

kommunikatör, IT

camilla.ullstrom@umea.se

090-16 11 48,
070-587 16 16

Jenny Brantholm

kommunikatör, fritid

jenny.brantholm@umea.se

090-16 11 24,
070-456 34 35

Maria Hedin

kommunikatör, socialtjänsten

maria.hedin@umea.se

090-16 30 79,
070-227 81 87

Sara Stenberg

kommunikatör, fritid

sara.stenberg@umea.se

090-16 12 33,
072-244 24 70

Utbildning, Viva

Andreas Moberg
Eva-Lena Hörnfeldt
Gabrielle Hultdin
Peter Lundgren

Namn

Funktion

Mejl

Telefon

Andreas Moberg      

kommunikatör, gymnasieskolan

andreas.moberg@umea.se

090-16 12 34,
070-633 28 22

Eva-Lena Hörnfeldt

kommunikatör, för- och grundskolan

evalena.hornfeldt@umea.se

090-16 29 81,
070-606 91 62

Gabrielle Hultdin

kommunikatör, för- och grundskolan

gabrielle.hultdin@umea.se

090-16 12 50,

070-345 12 33

Peter Lundgren

kommunikatör, Viva vägledning

peter.lundgren@umea.se

090-16 41 28,
070-555 27 71

 

Sidan har granskats 2018-12-07

Sidans kortadress: www.umea.se/kommunikatorer

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.