Startsida Umeå kommun

Personal, kommunikationsenheten

Här finns kontaktuppgifter till alla kommunikatörer i kommunikationsenheten, sorterade efter verksamhet.

Om du är osäker på vem du ska kontakta kan du mejla till kommunikation@umea.se eller ringa kommunens växel 090-16 10 00.

Jan Bergman

Jan Bergman
direktör
Administration och kommunikation
090-16 12 59
070-320 25 00
mejl

Kommunövergripande

Bibbi Nilsson
Claes Björnberg
Håkan Göransson
Robert
Ulrika Eriksson

Namn

Funktion

Mejl

Telefon

Bibbi Nilsson

kommunikatör, gruppchef

mejl

090-16 12 41, 070-697 12 41

Claes Björnberg

presskommunikatör

mejl

090-16 13 43, 070-390 19 33

Håkan Göransson

infomaster

mejl

090-16 12 46, 070-248 16 12

Robert Rösth

webbredaktör

mejl

090-16 12 62, 070-530 92 62

Ulrika Björn

webmaster, gruppchef

mejl

090-16 12 47, 070-336 12 47

 

Samhällsbyggnad, Tillväxt, Utveckling

Britta Strömgren
Britta Strömgren
Ann
Maria Wetterlöv
Niklas
Tina
Peter Lundgren

Namn

Funktion

Mejl

Telefon

Britta Strömgren

kommunikatör, gator och parker

mejl

090-16 23 91, 070-661 24 64

Elisabeth Husing

kommunikatör, gator och parker

mejl

073-270 31 52, endast sms

Ingela Hjulfors Berg

kommunikatör, brandförsvar och säkerhet

mejl

070-314 59 26

Maria Wetterlöv

kommunikatör, miljö- och hälsoskydd, plan och bygg

mejl

090-16 23 12, 070-980 11 04

Niklas Forsgren

kommunikatör, kultur, övergripande planering, mark- och exploatering

mejl

090-16 13 24, 070-266 18 86

Tina Jonsson

kommunikatör, fastighet (föräldraledig)

mejl

090-16 13 09, 072-531 48 95

Gabrielle Hultdin

kommunikatör, fastighet, måltidsservice, städ och verksamhetsservice

mejl

090-16 13 09, 070-345 12 33

 

Socialtjänsten, Fritid, IT-funktionen

Anna-Lena Püschel
Camilla Söderlund
Camilla Ullström
Jenny Brantholm
Maria Hedin
Sara Stenberg

Namn

 Funktion

Mejl

Telefon

Anna-Lena Püschel

kommunikatör (tjänstledig)

mejl

090-16 16 01, 070-633 31 14

Camilla Söderlund

kommunikatör, socialtjänsten

mejl

090-16 26 96, 070-688 12 88

Camilla Ullström

kommunikatör, IT

mejl

090-16 11 48, 070-587 16 16

Jenny Brantholm

kommunikatör, fritid

mejl

090-16 11 24, 070-456 34 35

Maria Hedin

kommunikatör, socialtjänsten

mejl

090-16 30 79, 070-227 81 87

Sara Stenberg

kommunikatör, fritid

mejl

090-16 12 33, 072-244 24 70

Utbildning, Viva

Andreas Moberg
Ann Vidmark
Eva-Lena Hörnfeldt
Peter Lundgren

Namn

Funktion

Mejl

Telefon

Andreas Moberg

kommunikatör, gymnasieskolan

mejl

090-16 12 34, 070-633 28 22

Ann Vidmark

kommunikatör, för- och grundskolan

mejl

090-16 12 50, 072-235 63 35

Eva-Lena Hörnfeldt

kommunikatör, för- och grundskolan

mejl

090-16 29 81, 070-606 91 62

Peter Lundgren

kommunikatör, Viva

mejl

090-16 41 28, 070-555 27 71

 

Sidan har granskats 2017-11-27

Sidans kortadress: www.umea.se/kommunikatorer

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.