Startsida Umeå kommun

Skolledare i Umeå kommun

För- och grundskolenämnden ansvarar för den kommunala för- och grundskolan. Vi arbetar med hela eleven och följer den röda tråden från förskola till vuxenutbildning. Vi arbetar målmedvetet med att erbjuda ett lärande som sätter eleven i centrum och ger de kunskaper som vårt samhälle kräver.

Rektorer/förskolechefer leder enheterna

Förskolechefer ansvarar för förskola och familjedaghem och rektorer ansvarar för grundskola. I vänsterspalt finns kontaktuppgifter till alla skolledare. Utbildningsdirektören och fem för- och grundskolechefer har ett övergripande ansvar för för- och grundskoleverksamheten i Umeå kommun. Ansvarig för- och grundskolechef finns angiven inom varje geografiskt område här i vänsterspalt.

Geografisk indelning av skolområden

Karta över geografisk indelning

Klicka på bilden för att öppna en större bild.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.