Skolledare i Umeå kommun

För- och grundskolenämnden ansvarar för den kommunala för- och grundskolan. Vi arbetar med hela eleven och följer den röda tråden från förskola till vuxenutbildning. Vi arbetar målmedvetet med att erbjuda ett lärande som sätter eleven i centrum och ger de kunskaper som vårt samhälle kräver.

Rektorer/förskolechefer leder enheterna

I vänsterspalt finns kontaktuppgifter till alla skolledare.

Skoldirektören leder för- och grundskoleverksamheten i Umeå kommun, med två biträdande verksamhetschefer med ansvar för barnomsorg respektive grundskola. Förskolor, grundskolor och särskolan ingår i geografiska skolområden (10 områden i Umeå och en i respektive kommundel). För varje geografiskt skolområde finns en skolområdeschef med ett övergripande ansvar och som ingår i skoldirektörens ledningsgrupp för för- och grundskoleverksamheten. Rektorer/förskolechefer leder varje enhet.

Sidan uppdaterad 2015-01-12 av Britt-Inger Norberg För- och grundskoleverksamhet
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Sök på umea.se/kommun

Dela
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!