Skolledare i Umeå kommun

För- och grundskolenämnden ansvarar för den kommunala för- och grundskolan. Vi arbetar med hela eleven och följer den röda tråden från förskola till vuxenutbildning. Vi arbetar målmedvetet med att erbjuda ett lärande som sätter eleven i centrum och ger de kunskaper som vårt samhälle kräver.

Rektorer/förskolechefer leder enheterna

I vänsterspalt finns kontaktuppgifter till alla skolledare.

Skoldirektören leder för- och grundskoleverksamheten i Umeå kommun, med två biträdande verksamhetschefer med ansvar för barnomsorg respektive grundskola. Förskolor, grundskolor och särskolan ingår i geografiska skolområden (10 områden i Umeå och en i respektive kommundel). För varje geografiskt skolområde finns en skolområdeschef med ett övergripande ansvar och som ingår i skoldirektörens ledningsgrupp för för- och grundskoleverksamheten. Rektorer/förskolechefer leder varje enhet.

Dela

Sidan publicerades 2015-04-02

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktiv utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.