Skolledare i Umeå kommun

För- och grundskolenämnden ansvarar för den kommunala för- och grundskolan. Vi arbetar med hela eleven och följer den röda tråden från förskola till vuxenutbildning. Vi arbetar målmedvetet med att erbjuda ett lärande som sätter eleven i centrum och ger de kunskaper som vårt samhälle kräver.

Rektorer/förskolechefer leder enheterna

I vänsterspalt finns kontaktuppgifter till alla skolledare.

Skoldirektören leder för- och grundskoleverksamheten i Umeå kommun, med två biträdande verksamhetschefer med ansvar för barnomsorg respektive grundskola. Förskolor, grundskolor och särskolan ingår i geografiska skolområden (10 områden i Umeå och en i respektive kommundel). För varje geografiskt skolområde finns en skolområdeschef med ett övergripande ansvar och som ingår i skoldirektörens ledningsgrupp för för- och grundskoleverksamheten. Rektorer/förskolechefer leder varje enhet.

Dela
Sidan uppdaterad 2015-04-02 av Andreas Moberg Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!