Fakta

Sedan 2010-12-01 har Arbetsförmedlingen det samordnade ansvaret för flyktingars etablering i samhället.

Kommunens ansvar är bostadsanskaffning, svenskundervisning (sfi) och samhällsorientering förutom det som gäller alla medborgare exempelvis barnomsorg och skolgång.

Tillsammans med flyktingen och andra myndigheter upprättar Arbetsförmedlingen en etableringsplan, där sfi (Utbildning i svenska för invandrare) och samhällsorientering oftast ingår som en del av flyktingens aktiviteter för att komma in i det svenska samhället.

Varje flykting som tas emot i Umeå har under etableringstiden en kontaktperson/konsulent inom Viva introduktion.

Innan placering sker i svensk barnomsorg får flyktingbarn i förskoleåldern inskolning i cirka två terminer på flyktingförskolan Tellus. Grundskolebarn får sin inskolning i förberedelseklasserna på Hedlundaskolan. Motsvarande förberedelse får gymnasieungdomarna på gymnasiets språkintroduktion. Vuxna flyktingar läser sfi (Utbildning i svenska för invandrare) i 2-3 terminer och studierna kan kombineras med praktik eller andra aktiviteter enligt etableringsplanen.

Flyktingarna har sin försörjning genom Etableringsersättning, som betalas ut av Försäkringskassan. För inköp av möbler, husgeråd, telefoninstallation och övrig hemutrustning får flyktingen låna pengar från Centrala studiestödsnämnden (CSN) så kallat Hemutrustningslån.
 
Viva introduktion servar även andra invandrare med rådgivning.

Ny i Sverige!
Är du ny i Sverige? Här hittar du en länk till Arbetsförmedlingens sida för nyanlända till Sverige. Länk >>
Sidan uppdaterad 2013-05-29 av Peter Lundgren Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Sök på umea.se/kommun

Dela
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!