Startsida Umeå kommun

Flyktingmottagning

Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret för att flyktingar etableras i samhället. Kommunens ansvar är att skaffa bostad, undervisa i svenska (Sfi) och samhällsorientering, förutom det som gäller alla medborgare, till exempel barnomsorg och skolgång.

Tillsammans med flyktingen och andra myndigheter upprättar Arbetsförmedlingen en etableringsplan, där Sfi (Utbildning i svenska för invandrare) och samhällsorientering oftast ingår som en del av flyktingens aktiviteter för att komma in i det svenska samhället.

Varje flykting som tas emot i Umeå har under etableringstiden en kontaktperson/konsulent inom Viva introduktion.

Grundskolebarn får sin inskolning i förberedelseklasserna på Hedlundaskolan. Motsvarande förberedelse får gymnasieungdomarna på gymnasiets språkintroduktion. Vuxna flyktingar läser Sfi och studierna kan kombineras med praktik eller andra aktiviteter enligt etableringsplanen.

Flyktingarna har sin försörjning genom etableringsersättning, som betalas ut av Försäkringskassan. För inköp av möbler, husgeråd, telefoninstallation och övrig hemutrustning får flyktingen låna pengar från Centrala studiestödsnämnden (CSN), så kallat hemutrustningslån.
 
Viva introduktion servar även andra invandrare med rådgivning.

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.