Fakta

Sedan 2010-12-01 har Arbetsförmedlingen det samordnade ansvaret för flyktingars etablering i samhället.

Kommunens ansvar är bostadsanskaffning, svenskundervisning (sfi) och samhällsorientering förutom det som gäller alla medborgare exempelvis barnomsorg och skolgång.

Tillsammans med flyktingen och andra myndigheter upprättar Arbetsförmedlingen en etableringsplan, där sfi (Utbildning i svenska för invandrare) och samhällsorientering oftast ingår som en del av flyktingens aktiviteter för att komma in i det svenska samhället.

Varje flykting som tas emot i Umeå har under etableringstiden en kontaktperson/konsulent inom Viva introduktion.

Innan placering sker i svensk barnomsorg får flyktingbarn i förskoleåldern inskolning i cirka två terminer på flyktingförskolan Tellus. Grundskolebarn får sin inskolning i förberedelseklasserna på Hedlundaskolan. Motsvarande förberedelse får gymnasieungdomarna på gymnasiets språkintroduktion. Vuxna flyktingar läser sfi (Utbildning i svenska för invandrare) i 2-3 terminer och studierna kan kombineras med praktik eller andra aktiviteter enligt etableringsplanen.

Flyktingarna har sin försörjning genom Etableringsersättning, som betalas ut av Försäkringskassan. För inköp av möbler, husgeråd, telefoninstallation och övrig hemutrustning får flyktingen låna pengar från Centrala studiestödsnämnden (CSN) så kallat Hemutrustningslån.
 
Viva introduktion servar även andra invandrare med rådgivning.

Ny i Sverige!
Är du ny i Sverige? Här hittar du en länk till Arbetsförmedlingens sida för nyanlända till Sverige. Länk >>
Dela

Sidan publicerades 2013-05-29

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktiv utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.