Personal
Kontaktuppgifter till personal på Umeå kultur. För att skicka mejl, klicka på namnet på personen du vill kontakta.
     

Funktion

Namn

Telefon

Bitr. kulturchef Lars Sahlin 090-16 34 76, 070-342 55 96
Kulturchef Fredrik Lindegren 090-16 33 76, 070-603 25 19
Ledningskoordinator Leif Mårtensson 090-16 33 52
Kvalitetsfrågor Emilia Landerholm Martinovic 090- 16 34 88, 070-517 34 88
Kommunikatör Emmy Ericsson 090-16 23 27, 070-252 48 47
Nämndssekreterare Ann-Christin Johansson 090-16 34 80, 070-954 34 80
Kulturkonsulent, kulturbidrag Daniel Nilsson 090-16 16 22
Kulturkonsulent, Kultur i skolan Anna Berge 090-16 33 22, 070-250 89 84
Kulturkonsulent, Kultur i skolan Angelica Barahooi Johansson 090-16 33 22, 070-250 89 84
Personalchef Maj-Lis Jakobsson 090-16 33 34
Controller Peter Gustavsson 090-16 33 78
Ekonom Victoria Danielsson 090-16 33 79
Ekonomiassistent Margareta Sundström 090-16 34 72
Ekonomiassistent Helén Hedenljung 090-16 34 87, 070-585 15 06
     
Verksamhetsansvarig, kultur för seniorer Eleanor Bodel 090-16 34 14, 070-255 09 79
Samordnare, kultur för seniorer Marie Lundin 090-16 34 12
Konstintendent, vikarie Moa Krestesen 090-16 34 82, 070-611 22 67
Konstintendent, vikarie Anna Sjöberg 090-16 34 82
Konstsekreterare Anja Boman 090-16 34 74, 070-388 34 74
Konsttekniker Mikael Hultdin 090-16 34 77, 070-638 27 39
     
Bibliotek    
Bibliotekschef Ingegerd Frankki 090-16 33 77,070-656 35 97
Enhetschefer    
Barn och unga Ingalill Stenmark 090-16 33 48, 0730-36 33 48
Webb och IT Åke Samuelsson 090-16 33 69, 070-316 31 15
Vuxenenheten Maria Westerlund 090-16 34 60, 070-508 88 76
Lånecentral/Depåbibliotek Madelein Enström 090-16 33 39
Filialenheten Victoria Edman 090-16 34 60
     
Övrig personal
Personal på Kulturcentrum för barn och unga

Bibliotekens personal
Varje bibliotek har en egen personalsida på Minabibliotek.se. Kicka på det bibliotek du vill kontakta och sedan på personal i vänstermenyn, eller så kan du söka personal via namn i rutan längst upp till höger på sidan.

Gå vidare till Bibliotekens egna sidor
Sidan uppdaterad 2014-04-07 av Emmy Ericsson Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Sök på umea.se/kommun

Dela
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!