Klagomål och synpunkter

Inom de verksamheter som bedriver socialtjänst och verksamhet enligt LSS i Umeå kommun ser vi klagomål och synpunkter som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet.

Lämna klagomål och synpunkter till den det berör

Om du har klagomål eller synpunkter på vår verksamhet uppmuntrar vi att du tar upp frågan direkt med den det berör. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi arbetar med våra uppdrag ingår i kvalitetsarbetet och uppmuntras.

Om du lämnat klagomål och inte är nöjd med hur det behandlas tar du kontakt med närmsta överordnade chef. Detta kan du givetvis också göra om du inte personligen vill kontakta den som berörs. Närmsta överordnade chef tar emot din synpunkt eller ditt klagomål och informerar dig inom 14 dagar om vad som händer med ditt klagomål. Närmsta överordnade chef ansvarar sedan för att vidtagna åtgärder följs upp. Upplever du ingen förbättring kan klagomålet föras vidare enligt nedan beskrivna ordning:

1. Tala först med den det berör, till exempel kontaktpersonal eller handläggare

2. I andra hand kontaktar du enhetschef

3. I tredje hand kontaktar du verksamhetschef

4. I sista hand kontaktar du områdesansvarig chef Ewa Klingefors (socialtjänst och LSS gällande vuxna) eller områdesansvarig chef Ann-Christine Gradin (socialtjänst och LSS gällande barn och unga)

Lämna klagomål och synpunkter på webben eller med post

Du kan även lämna dina klagomål eller synpunkter direkt på webben eller med vanlig post enligt nedan.

Via medborgarslussen kan du direkt på webben skriva in dina klagomål och synpunkter och skicka till oss. Ditt meddelande registreras och vi ser till att det når rätt person.

Webformulär för att lämna klagomål och synpunkter

Du kan också använda vår blankett ”Vi vill bli bättre” för att lämna klagomål eller synpunkter. Blanketten kan du skriva ut och skicka till oss portofritt med vanlig post. Du kan även beställa blanketten via mejl socialtjanst@umea.se eller telefon 090-16 10 00.

Blankett för att lämna klagomål och synpunkter (pdf, 58 kB)

Anmäl till Inspektionen för vård och omsorg

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av ditt klagomål eller om du tycker att det finns allvarliga brister i en socialtjänstverksamhet kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Kontaktuppgifter till IVO:s regionkontor (extern webbplats, öppnas i nytt fönster)

Överklaga beslut

Det finns även möjlighet att överklaga vissa beslut till allmän förvaltningsdomstol.

Överklaga ett beslut

Kontakta socialtjänsten
Sidan uppdaterad 2014-11-30 av Håkan Göransson Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Sök på umea.se/kommun

Dela
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!