Startsida Umeå kommun

Administration och kommunikation

Stödfunktionen Administration och kommunikation är stöd till verksamheter och politiker när det gäller administration, kommunikation och arkivering. Funktionen omfattar:

  • Kommunikation
  • Kommunledningsstaben
  • Stadsarkivet

Organisation

Administration och kommunikation, organisationsskiss

Administration och kommunikation, organisation. Klicka på skissen och gör den större.

Kontakt
Jan Bergman, kommunikationsdirektör

Jan Bergman
direktör
Administration och kommunikation
090-16 12 59
070-320 25 00
jan.bergman@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.