Startsida Umeå kommun

Övriga kommunikatörer

Kommunikatörer i andra kommunala verksamheter:

Verksamhet

Namn

Mejl

Telefon

Dragonskolan

Katarina Lundgren

katarina.lundgren@umea.se

070-655 22 75

Forslundagymnasiet

Tora Ahnlund

tora.ahnlund@umea.se

070-699 01 22

Maja Beskowskolan

Marie Nygren

marie.nygren@umea.se

070-235 15 50

Midgårdsskolan

Therése Swärd

therese.svard@umea.se

090-16 59 59, 072-716 22 01

Kvinnohistoriskt museum

Maria Hedberg

maria.hedberg@umea.se

090-16 33 62, 070-390 11 78

Näringslivsservice

Nils Håkansson

nils.hakansson@umea.se

076-777 35 36

Turistbyrån

Erja Back

erja.back@umea.se

090-16 34 24, 070-647 62 78

 

Kommunikatörer i kommunala bolag:

Bolag

Namnn

Mejl

Telefon

Nolia AB

Tommy Abrahamsson

tommy.abrahamsson@nolia.se

090-16 34 00
070-588 27 77

Umeå Energi AB

Sofia Alfredsson

sofia.alfredsson@umeaenergi.se

090-16 02 18
070-633 22 13

Umeå Parkerings AB (Upab)

Ulla Segerstedt

ulla.segerstedt@umea.se

090-16 15 66

Vatten- och avfallskompetens i norr AB (Vakin)

Anna-Lena Fomin

anna-lena.fomin@vakin.se

090-16 14 48
070-760 20 07

Vatten- och avfallskompetens i norr AB (Vakin)

Mikael Valmsjö

mikael.valmsjo@vakin.se

090-16 14 56
070-215 88 56

Vatten- och avfallskompetens i norr AB (Vakin)

Johan Sjödin

johan.sjodin@vakin.se

090-16 37 34
070-543 96 62

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.