Startsida Umeå kommun
Bild på händer

Vad tycker du om din fritid?

Tyck om din fritid

"Tyck om din fritid" heter Fritids forum för medborgardialog där du kan lämna in dina synpunkter, förslag, klagomål och idéer. De inkomna förslagen fördelas sedan ut till dem som har bäst kunskap om ämnet och du som förslagslämnare lovas återkoppling så snart som möjligt.

Var med och påverka – din åsikt är viktig

Dina synpunkter och förslag är oerhört viktiga för oss för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som stämmer överens med invånarnas önskemål. Vi är tacksamma för alla inlägg och är glada över att ni använder ett acceptabelt språk. Om det missbrukas kommer vi inte att publicera synpunkten.

Här kan du läsa svaren

Vi kommer inte att mejla ut svar på dina frågor direkt till dig, utan vi vill att du och alla andra ska kunna följa frågor och svar direkt på webben. På så vis kanske fler får svar på samma fråga. Vi skapar därför en FAQ, vanliga frågor och svar, där du lätt kan söka vad du är intresserad av.

Sidan har granskats 2017-02-15

Sidans kortadress: www.umea.se/tyckomdinfritid

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.