Startsida Umeå kommun

Personal, Kultur

Allmänna funktionerFredrik Lindegren

kulturchef

070-603 25 19

Lars Sahlin

biträdande kulturchef

090-16 34 76,
070-342 55 96

Maj-Lis Jakobsson

personalchef

090-16 33 34

Peter Gustavsson

controller

090-16 33 78

Julia Isberg

ekonom

090-16 11 17

Leif Mårtensson

ledningskoordinator

090-16 33 52,
070-556 16 49

Robert Tenevall

kulturkonsulent

090-16 16 22,
070-332 67 66

 

Administrativa avdelningen

Marit Andersson

administrativ chef

090-16 33 57,
070-608 12 48

Anders Magnusson

digital samordnare

090-16 33 97,
070-235 23 05

Helén Hedenljung

ekonomiassistent

090-16 34 87

Emelia Elofsson

massör


Tommy Andersson

vaktmästare

070-695 02 23

Jan Lundqvist

vaktmästare

090-16 33 14,
070-396 85 95

Stefan Westin

vaktmästare

090-16 33 14,
073-823 33 13

Patrik Nimrodsson

scentekniker, Väven

090-16 33 14,
070-649 17 34

Simon Andersson

vaktmästare


Mats Enarsson


samordnare Kulturreceptionen, Väven


090-16 33 36,
070-396 40 61

Jenny Vinsa

samordnare marknadsföring, Väven

090-16 34 31

Maria Brännström Häggström

samordnare lokalbokning, Väven

090-16 22 83,
072-575 08 49


Programavdelningen

Anna Berge

Kulturkonsulent Barnkulturprogram

090-16 33 22,
070- 250 89 84

Angelica Barahooi Johansson (barnledig)

Kulturkonsulent Barnkulturprogram

090-16 33 92,

070-293 89 84

Eva Gustafsson ( vikarie)

Kulturkonsulent Barnkulturprogram

090-16 33 92

Helge von Bahr

Kulturkonsulent

090-16 33 67
070-341 13 84

Shauna Adams

Producent

090-16 33 05
072-571 02 83

Linda Skog

Kulturkonsulent

090-16 22 83,
070-228 20 16

Madelene Edlund

Kulturkonsulent, Kultur för seniorer, samordnare temadagar

090-16 34 39, 070-275 14 71

Moa Krestesen

Konstintendent

090-16 34 82, 070-611 22 67

Anja Boman

Konstsekreterare

090-16 34 74, 070-388 34 74

Fredrik Petrusson

Konsttekniker

090-16 34 77, 070-638 27 39

Maja Holmqvist

Konstpedagog

090-16 53 74

Kvinnohistoriskt

museumMaria Perstedt

Museichef Kvinnohistoriskt museum

090-16 33 76

Personal på Kvinnohistoriskt museum

Kontaktsida


Kulturcentrum för barn och ungaDag Elfgren

Enhetschef för barn och unga

090-16 34 78, 070-227 86 31

Personal på Kulturcentrum för barn och unga

Kulturcentrums kontaktsida


 

Biblioteksavdelningen

Ingegerd Frankki

Bibliotekschef

090-16 33 77, 070-656 35 97

Åke Samuelsson

Verksamhetsutvecklare

090-16 33 69, 070-316 31 15

EnhetscheferGunilla Brinck

Väven Läs

090-16 33 48, 070-327 67 77

Maria Westerlund

Väven Lär

090-16 34 66, 070-508 88 76

Victoria Edman

Bibliotek Norr

090-16 34 60, 070-212 01 92

Gith Kvarnström

Bibliotek Söder

090-16 33 56, 070-856 33 90

Magdalena Sjöström

Enhetschef Lånecentral/Depåbibliotek

090-16 33 65

Övrig bibliotekspersonal under respektive bibliotek på Minabibliotek.se

minabibliotek.se

Kontakt

Postadress: 

Förnamn Efternamn 
Umeå kommun
Kultur
901 78 Umeå

Besöksadress, Väven: 

Storgatan 46 A
Umeå

Leveransadress, Väven:

Förnamn Efternamn 
Umeå kommun
Kultur
Västra strandgatan 11 
903 26 Umeå

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.