Startsida Umeå kommun

Personal, Kultur

Allmänna funktioner

  
   

Kulturchef

Fredrik Lindegren

070-603 25 19

Biträdande kulturchef

Lars Sahlin

090-16 34 76, 070-342 55 96

Personalchef

Maj-Lis Jakobsson

090-16 33 34

Controller

Peter Gustavsson

090-16 33 78

Ekonom

Julia Isberg

090-16 11 17

Ledningskoordinator

Leif Mårtensson

090-16 33 52, 070-556 16 49

Kvalitetsfrågor

Fredrik Röst

090-16 16 46

Kommunikatör

Ingela Hjulfors Berg

090- 16 23 69

070-314 59 26

Nämndssekreterare

Ann-Christin Johansson

090-16 34 80, 070-954 34 80

Kulturkonsulent

Robert Tenevall

090-16 16 22, 070-332 67 66

   

Administrativa avdelningen

  
   

Administrativ chef

Marit Andersson

090-16 33 57, 070-608 12 48

Digital samordnare

Anders Magnusson

090-16 33 97, 070-235 23 05

Ekonomiassistent

Helén Hedenljung

090-16 34 87

Massör

Jeanette Rönnholm

070-318 75 32

Vaktmästare

Tommy Andersson

070-695 02 23

Vaktmästare

Jan Lundqvist

090-16 33 14, 070-396 85 95

Vaktmästare

Stefan Westin

090-16 33 14, 073-823 33 13

Scentekniker Väven

Patrik Nimrodsson

090-16 33 14, 070-649 17 34

Vaktmästare

Simon Andersson 

Kulturreceptionen, Väven

Mats Enarsson

090-16 33 36, 070-396 40 61

Samordnare Kulturreceptionen, Väven

Jenny Vinsa

090-16 34 31

Samordnare lokalbokning, Väven

Maria Brännström Häggström

090-16 22 83, 072-575 08 49

Vikarierande samordnare

Linda Skog

090-16 22 83, 070-228 20 16

   

Programavdelningen

  
   

Programchef

Anna Jirstrand Sandlund

090-16 33 06, 070-670 59 01

Programproducent

Shauna Adams

090-16 33 05, 072-571 02 83

Kulturkonsulent, Kultur i skolan

Anna Berge

090-16 33 22, 070-250 89 84

Kulturkonsulent, Kultur i skolan

Angelica Barahooi Johansson

090-16 33 92, 070-293 89 84

Kulturkonsulent

Helge von Bahr

090-16 33 67, 070-341 13 84

Samordnare, Kultur för seniorer

Marie Lundin

090-16 34 12, 070-691 34 12

Kulturkonsulent, Kultur för seniorer, samordnare temadagar

Madelene Edlund

090-16 34 39, 070-275 14 71

Konstintendent

Moa Krestesen

090-16 34 82, 070-611 22 67

Konstsekreterare

Anja Boman

090-16 34 74, 070-388 34 74

Konsttekniker

Mikael Hultdin

090-16 34 77, 070-638 27 39

Konstpedagog

Maja Holmqvist

090-16 53 74

Musiechef Kvinnohistoriskt Museum

Maria Perstedt

090-16 33 76

Personal på Kvinnohistoriskt Museum

Kontaktsida


Enhetschef Kulturcentrum för barn och unga

Dag Elfgren

090-16 34 78, 070-227 86 31

Personal på Kulturcentrum för barn och unga

Kulturcentrums kontaktsida 
   

Biblioteksavdelningen

  
   

Bibliotekschef

Ingegerd Frankki

090-16 33 77, 070-656 35 97

Verksamhetsutvecklare

Åke Samuelsson

090-16 33 69, 070-316 31 15

Enhetschefer  

Väven Läs

Gunilla Brinck

090-16 33 48, 070-327 67 77

Väven Lär

Maria Westerlund

090-16 34 66, 070-508 88 76

Bibliotek Norr

Victoria Edman

090-16 34 60, 070-212 01 92

Bibliotek Söder

Gith Kvarnström

090-16 33 56, 070-856 33 90

Lånecentral/Depåbibliotek

Madelein Enström

090-16 33 39, 070-567 33 34

Övrig bibliotekspersonal (under respektive biblioteks undersida)

minabibliotek.se 
Kontakt

Postadress: 

Förnamn Efternamn 
Umeå kommun
Kultur
901 78 Umeå

Besöksadress, Väven: 

Storgatan 46 A
Umeå

Leveransadress, Väven:

Förnamn Efternamn 
Umeå kommun
Kultur
Västra strandgatan 11 
903 26 Umeå

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.