Startsida Umeå kommun

Personal, Kultur

Postadress: 

Förnamn Efternamn 
Umeå kommun
Kultur
901 78 Umeå

Besöksadress, Väven: 

Storgatan 46 A
Umeå

Leveransadress, Väven:

Förnamn Efternamn 
Umeå kommun
Kultur
Västra strandgatan 11 
903 26 Umeå

Allmänna funktioner

Fredrik Lindegren

kulturchef

070-603 25 19

Lars Sahlin

biträdande kulturchef

090-16 34 76, 070-342 55 96

Maj-Lis Jakobsson

personalchef

090-16 33 34

Peter Gustavsson

controller

090-16 33 78

Julia Isberg

ekonom

090-16 11 17

Leif Mårtensson

ledningskoordinator

090-16 33 52, 070-556 16 49

Robert Tenevall

kulturkonsulent

090-16 16 22, 070-332 67 66

 

Administrativa avdelningen

Marit Andersson

administrativ chef

090-16 33 57, 070-608 12 48

Anders Magnusson

digital samordnare

090-16 33 97, 070-235 23 05

Lena Lindmark

ekonomiassistent

090-16 34 87

Emelia Elofsson

massör

090-16 33 94, 070-294 22 62

Tommy Andersson

vaktmästare

090-163314, 070-695 02 23

Jan Lundqvist

vaktmästare

090-16 33 14, 070-396 85 95

Stefan Westin

vaktmästare

090-16 33 14, 073-823 33 13

Patrik Nimrodsson

scentekniker, Väven

090-16 33 14, 070-649 17 34

Simon Andersson (tjänstledig)

vaktmästare


Cristian Brändström

vaktmästare

090-16 33 14

Mats Enarsson

samordnare Kulturreceptionen, Väven

090-16 33 36, 070-396 40 61

Jenny Vinsa

samordnare marknadsföring, Väven

090-16 34 31, 070-33 035 07

Maria Brännström Häggström

samordnare lokalbokning, Väven

090-16 22 83, 072-575 08 49

 

Programavdelningen

Anna Berge

kulturkonsulent barnkulturprogram

090-16 33 22, 070-250 89 84

Angelica Barahooi Johansson

kulturkonsulent barnkulturprogram (barnledig)

090-16 33 92, 070-293 89 84

Eva Gustafsson

kulturkonsulent barnkulturprogram (vikarie)

090-16 33 92

Helge von Bahr

kulturkonsulent

090-16 33 67, 070-341 13 84

Shauna Adams

producent

090-16 33 05, 072-571 02 83

Linda Skog

kulturkonsulent

090-16 22 83, 070-228 20 16

Madelene Edlund

kulturkonsulent/samordnare, Kultur för seniorer

090-16 34 39, 070-275 14 71

Moa Krestesen

konstintendent

090-16 34 82, 070-611 22 67

Anja Boman

konstsekreterare

090-16 34 74, 070-388 34 74

Fredrik Petrusson

konsttekniker

090-16 34 77, 070-638 27 39

Maja Holmqvist

konstpedagog

090-16 53 74

Maria Westerlund

kulturkonsulent, Kultur för seniorer

090-16 34 12, 070-508 88 76

Kvinnohistoriskt museum


Maria Perstedt

museichef

090-16 33 76

Personal på Kvinnohistoriskt museum


Kulturcentrum för barn och unga

Dag Elfgren

enhetschef

090-16 34 78, 070-227 86 31

Personal på Kulturcentrum för barn och unga


Biblioteksavdelningen

Ingegerd Frankki

bibliotekschef

090-16 33 77, 070-656 35 97

Åke Samuelsson

verksamhetsutvecklare

090-16 33 69, 070-316 31 15

EnhetscheferGunilla Brinck

Väven Läs

090-16 33 48, 070-327 67 77

Madelein Enström (tf)

Väven Lär

090-16 34 66, 070-567 33 34

Victoria Edman

Bibliotek Norr

090-16 34 60, 070-212 01 92

Gith Kvarnström

Bibliotek Söder

090-16 33 56, 070-856 33 90

Magdalena Sjöström

enhetschef, lånecentral/depåbibliotek

090-16 33 65

Bibliotek

Personal på varje bibliotek på www.minabibliotek.se

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.