Startsida Umeå kommun

Kontakt verksamhetsansvariga, Lantmäteri

Funktion

Namn

Mejl

Telefon

Lantmäterichef

Marie Häggström

marie.haggstrom@umea.se

090-16 14 29, 070-300 02 66

Geodesi, teknisk lantmätare

Kerstin Östberg

kerstin.ostberg@umea.se

090-16 13 18, 070-295 18 51

Geografiska data, mätningsingenjör

Anders Lidman

anders.lidman@umea.se

090-16 14 05, 070-323 66 41

GIS, GIS-samordnare

Annika Deschamps

annika.deschamps@umea.se

090-16 13 02, 073-824 90 28

KLM, tillförordnad KLM-chef/förrättningslantmätare

Mattias Lönn

mattias.lonn@umea.se

090-16 13 17, 073-087 46 20 

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.