Startsida Umeå kommun

Tillväxt

Verksamhetsområde Tillväxt skapar förutsättningar för bostäder, infrastruktur, kompetensförsörjning och ett livskraftigt näringsliv. Vi fokuserar på strategier, utveckling och aktiviteter som stärker Umeås långsiktiga tillväxt.

Verksamheter som ingår i området är IT-funktionen, Mark och exploatering, Näringslivsservice, Umeåregionen, Viva kompetenscentrum, Överförmyndarenheten och Övergripande planering.

Organisation

Tillväxt, organisationsskiss

Tillväxt, organisation. Klicka på skissen och gör den större.

Kontakt

Tillväxt
Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 10 00 (växel)

Besöksadress:
Stadshuset
Skolgatan 31A

Kontaktuppgifter till enskilda verksamheter finns via menyn.

Johan Gammelgård, tillväxtdirektör

Johan Gammelgård
tillväxtdirektör

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.