Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige sammanträder 2018-09-24

Datum för möte:

Måndag 24 september 2018, klockan 9.00

Plats för möte:

Kommunfullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6A

Ta del av mötet

Du är välkommen att lyssna på sammanträdet som åhörare på läktaren i fullmäktigesalen. Sammanträdet sänds också direkt på webb-tv och du kan lyssna i din smartphone. Mer information om sändningarna finns på www.umea.se/webbtv.

Ärenden måndag 24 september

Hela ärendelistan, med interpellationer, frågor och svar på dem, är normalt färdig först fredag innan sammanträdet. Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Under den första timmen, klockan 9–10, besvaras interpellationer.
Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av sammanträdet.

Beslutsärenden, interpellationer och frågor

 1. Justering och fastställande av dagordning
 2. Interpellation: Underlätta för cykelturer; Saasha Metsärantala (FI)
 3. Interpellation: Yttrandefrihetsfientliga krafter gömmer motioner och interpellationer; Henrik Agerhäll (SD) (–)
 4. Interpellation: Bidrar kommunalråd till att förstärka antisemitiska stereotyper? Henrik Agerhäll (SD) (–)
 5. Interpellation: Hur många myndiga amnestiafghaner går i Umeås skolor? Henrik Agerhäll (SD) (–)
 6. Interpellation: EU-migranter med 70 i IQ är en resurs vi bör värna? Henrik Agerhäll (SD) (–)
 7. Interpellation: Äldreomsorgen och värmeböljan; Patrik Brännberg och Jan Hägglund (AP)
 8. Interpellation: Hemlighetsmakeriet fortsätter: Varför är rekrytering av ny stadsdirektör endast förbehållet S och M? Ulrika Edman (V)
 9. Interpellation: PTSD som differentialdiagnos; Saasha Metsärantala (FI)
 10. Interpellation: Arbetsmiljön på LSS-boenden; Jan Hägglund (AP)
 11. Interpellation: Ska vi ta avstånd från Tage Erlanders rasideologi?
  Henrik Agerhäll (SD) (–)
 12. Interpellation: Varför avtal med Thoréngruppen?
  Henrik Agerhäll (SD) (–)
 13. Interpellation: Tillgänglighet för publicerde motioner med mera;
  Saasha Metsärantala (FI)
 14. Fråga: Rimliga handläggningstider; Veronica Kerr (KD)
 15. Fråga: För vilka politiker gäller öppenhet och transparans, och för vilka gäller det inte? Ulrika Edman (V)
 16. Fråga: Ska barn i Umeå kommun straffas för att de har fattiga föräldar? Ulrika Edman (V)
 17. Fråga: Tänker S privatisera Nydala? Mattias Sehlstedt (V)
 18. Fråga: Varför informerades inte KSNP om planerna att privatisera Nydala? Mattias Sehlstedt (V)
 19. Fråga: Vem gav Mark och exploatering i uppdrag att ansöka om plan för att möjliggöra privatisering av Nydala? Mattias Sehlstedt (V)
 20. Fråga: 4H-gården i Röbäck; Lasse Jacobson (V)
 21. Fråga: Framtiden för Umeå kommuns minoritetspolitik;
  Saasha Metsärantala (FI)
 22. Fråga: Hur lite får råvarorna till skolmaten kosta? Mattias Larsson (C)
 23. Fråga: Stämmer uppgifterna att det inte har avsatts tillräckligt med semesterpengar till Umeå kommuns anställda? Jan Hägglund (AP)
 24. Fråga: Umeå kommun behöver en visselblåsarfunktion, när ska KF-beslutet från 2011 genomföras? Lasse Jacobson (V)
 25. Fråga: Försäkrar sig Umeå kommun att personal som använder kommunens cyklar i tjänsten också ges tillgång till och praktisk möjlighet att använda kommunens cykelhjälmar?
  Saasha Metsärantala (FI)
 26. Fråga: Finns det offentlig information om vilka punkter som Umeå kommun lyckades (eller inte lyckades) med under denna DO-tillsyn? Saasha Metsärantala (FI)
 27. Motion 10/2017: Lokalbuss och färdtjänst, dags för fokus på förbättringar ur ett tillgänglighetsperspektiv;
  Ulrika Edman (V) och Lasse Jacobson (V)
 28. Motion 7/2018: Kognitionstesta brottsbelastade etniska grupper, Henrik Agerhäll (SD) (–)
 29. Motion 12/2018: Ta fram en antirasistisk ordlista med språkdirektiv; Henrik Agerhäll (SD) (–)
 30. VA-anläggningstaxa 2019–2021
 31. Upphäva beslut om nytt insamlingssystem för hushållsavfall
 32. Utökad överförmyndarnämnd med kommuner i Umeåregionen
 33. Remiss: Överlämnande av bolag till följd av likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län
 34. Fyllnadsval: Ledamot i jämställdhetsutskottet, ledamot i fritidsnämnden, ledamot i valnämnden, ersättare i äldrenämnden, ersättare i kommunfullmäktiges valberedning och ersättare i regionfullmäktige, Malin Forss (MP)
 35. Fyllnadsval efter ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden,
  Ellika Nordström (MP) (–)
 36. Fyllnadsval: Nämndeman i Umeå tingsrätt, Peter Stattin (S)
 37. Avsägelse: Ersättare i fritidsnämnden, Sofia Ed (V)
 38. Anmälningsärenden

Informationsärenden (preliminära tider)

Kommunrevisorerna informerar klockan 13.00–13.15.

Välkommen!

Marie-Louise Rönnmark (S)
kommunfullmäktiges ordförande

Kontakt

Tomas Jakobsson
kommunsekreterare
090-16 12 37
070-238 22 32
tomas.jakobsson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.