Startsida Umeå kommun

Regler och styrande dokument

I Umeå kommun finns en mängd dokument som beskriver hur kommunen ska bedriva och utföra sina olika uppdrag i nämnder och förvaltningar. Här publiceras kommunens styrande dokument som har fastställts av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder eller av kommunens stadsdirektör i samråd med förvaltningscheferna.

Ta del av styrdokumenten i vänstermenyn under Regler och styrande dokument.

Lagar och författningar

Kommunens verksamheter styrs i grunden av olika lagar och författningar.

Aktuella versioner av lagar och författningar finns på www.notisum.se.

Läs mer om:

Offentlighetsprincipen

Personuppgiftslagen

Mer information:

För mer information om lagar och författningar i enskilda frågor, kontakta respektive verksamhet eller kommunens jurister.

Sidan har granskats 2017-10-20

Sidans kortadress: www.umea.se/planer_dokument

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.