Startsida Umeå kommun

Planer och styrdokument

Umeå kommun har som vision att Umeå, kunskapsstaden och kultur- huvudstaden i norr, ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera.

Här kan du läsa mer om Umeå kommuns övergripande mål, planerings- och utvecklingsarbete och dokument som ska styra utvecklingen mot visionen.

Sidan har granskats 2016-10-20

Sidans kortadress: www.umea.se/planer_dokument

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.