Startsida Umeå kommun

Förtroendevalda, politiker

I förtroendemannaregistret finns kontaktuppgifter till förtroendevalda, politiska sekreterare och ledamöter i nämnder och styrelser i Umeå kommun och de kommunala bolagen. Du kan förutom kontaktuppgifter också se vilka politiska uppdrag varje ledamot har och en historik över tidigare uppdrag.

Sök via förtroendevalda eller nämnder och styrelser under "Innehåll"
(sidorna öppnas i nytt fönster).

Nya förtroendevalda 2018

Det tar några veckor innan våra listor med förtroendevalda i nämnder och styrelser är uppdaterade.

Valresultatet avgjorde vilka personer som ska vara ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige.

Ledamöter i kommunfullmäktige i länsstyrelsens protokoll efter rösträkningen

Vid kommun­full­mäktiges möte i november utses ordförande och ledamöter i kommunstyrelsen och andra styrelser och nämnder. Besluten föregås av förhandlingar mellan och inom de politiska partierna.

Sidan har granskats 2018-10-26

Sidans kortadress: www.umea.se/politiker

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.