Startsida Umeå kommun

Press- och informationsmaterial

 

Här hittar du information, främst riktat till medier, om sammanträden, presskonferenser och pressmeddelanden, kontaktuppgifter till verksamheter, informatörer och politiker med mera. Här hittar du också material om Umeå: bilder, texter, presentationer, broschyrer, logotyper och mycket annat.

Presskonferenser

Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott och nämnder bjuder vid behov in till presskonferens efter avslutat sammanträde. Kommunikatör meddelar i förväg lokala medier tid och plats för presskonferens och om en planerad presskonferens ställs in.

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från Umeå kommun publiceras via tjänsten Mynewsdesk och skickas till registrerade redaktioner och enskilda journalister. Vill du stå med på sändlistan? Kontakta Claes Björnberg, presskommunikatör. Du kan också välja att följa Umeå kommun via Mynewsdesk eller läsa pressmeddelanden här.

Innan ett kommunalt ärende avgörs i en nämnd passerar det ofta ett utskott till nämnden som bereder ärendet. Det innebär att utskottet beslutar att föreslå nämnden att besluta på ett visst sätt, det är inte utskottet som fattar beslutet. Andra ärenden kan utskotten besluta om själva.

En del övergripande och viktiga ärenden går vidare från nämnden/kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för det avgörande beslutet. Umeå kommun skickar normalt pressmeddelande om politiska beslut först när ärendet är avgjort och beslutet är fattat.

Pressmeddelanden

Aktivera menyn genom att klicka på nedåtriktade pilen till höger.

Sidan har granskats 2017-04-12

Sidans kortadress: www.umea.se/press

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.