Startsida Umeå kommun

Fria bilder och vykort

I Umeå kommuns bilddatabas finns ett begränsat antal fria bilder, från Umeå och bilder på politiker och tjänstepersoner, som kan användas av andra parter.

Villkor för användning

  • Fria bilder får användas av företag, organisationer, privatpersoner och andra parter i enstaka publikationer/vid enstaka tillfällen.
  • Bilder från Umeå/Umeå kommun får användas i sammanhang som har med Umeå/Umeå kommun att göra.
  • Porträttbilder och motsvarande får användas i sammanhang som har med personernas uppdrag i Umeå kommun att göra.
  • Bilder kan ha särskilda villkor för användning, respektera villkor för respektive bild i bilddatabasen.
  • Bilder får inte användas för kommersiella ändamål.
  • Bilder får beskäras och optimeras för användning, men får inte retuscheras eller manipuleras i övrigt utan överenskommelse.
  • Vid publicering, ange fotografens namn: ”Foto: Förnamn Efternamn”
    eller "Foto: Umeå kommun”.

Logga in till bilddatabasen

Direktlänk till bilddatabasen med autoinloggning till fria bilder: https://umea.exigus.com/autologin/3262/83c3fc7e5411a0aa07204451ce61f40e

Kontakt

Har du frågor om bilddatabasens innehåll, kontakta kommunikationsfunktionen

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.