Startsida Umeå kommun

Utveckling och planering

Här kan du läsa om det utvecklingarbete som pågår i Umeå kommun för att skapa bra förutsättningar för tillväxt och livskvalitet för alla som bor här. Det handlar till exempel om långsiktigt arbete för hållbar utveckling och hållbart resande, stadsplanering, byggprojekt och bostadsförsörjning.

Sidan har granskats 2018-08-03

Sidans kortadress: www.umea.se/utveckling

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.