Startsida Umeå kommun

Projekt

Umeå kommun initierar, driver och är delaktig i en mängd projekt, allt från mindre projekt till stora byggprojekt. Vi jobbar ständigt med att vidareutveckla våra internationella kontakter och deltar i flera EU-projekt och andra externt finansierade projekt.

Här finns information om pågående och avslutade projekt inom en rad olika områden.

Har du en projektidé som kan bidra till att utveckla kommunen?

Kommunen har även medel som ni kan ansöka om för att finansiera en egen projektidé. Läs mer under projektfinansiering.

Kontakt

Charlotte Lundqvist
tillväxtstrateg
090-16 10 92
mejl

Emmy Sundin
utvecklingsstrateg
090-16 23 72
mejl

Albert Edman
utvecklingsstrateg
090-16 14 48
mejl

Cathrin Alenskär
chef
internationellt arbete
090-16 22 80
mejl

Sidan har granskats 2017-03-02

Sidans kortadress: www.umea.se/projekt

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.