Startsida Umeå kommun

Val 2018

Söndag 9 september är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Du som har fyllt 18 år får rösta och vara med och bestämma vilka politiker som ska styra landet, din kommun och ditt landsting.

Hur går det till att rösta?

På valmyndighetens webbplats får du veta hur det svenska valsystemet fungerar, om rösträtt, hur du röstar och hur valresultatet räknas fram:

Sveriges valsystem

Valnämnden i Umeå kommun organiserar alla tre valen, till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, för dig som är folkbokförd och röstberättigad i Umeå.

Via den här sidan får du veta allt du behöver veta, också information om lokaler för förtidsröstning, lokaler och öppettider för att rösta på valdagen med mera.

När får jag mitt röstkort?

Du får ditt röstkort i brevlådan cirka tre veckor före valet, omkring 16–22 augusti. Telefonnnummer till Umeå kommun och länsstyrelsen har tyvärr förväxlats på röstkorten. Umeå kommuns telefonnummer är 090-16 10 00 (växel).

Val till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och fattar beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi och övergripande planer. Kommunfullmäktige är motsvarigheten till riksdagen på lokal nivå.

Val till kommunfullmäktige handlar om att fördela platser (mandat) för ledamöter från de politiska partierna, totalt 65 stycken. Läs om nuvarande mandatfördelning i kommunfullmäktige under Mer information.

Vad händer efter valet till kommunfullmäktige?

Rösterna räknas två gånger – först i vallokalerna på valkvällen och sedan av länsstyrelsen några dagar senare. Då räknas också personrösterna.

Kommunfullmäktiges sammanträde i september ingår i föregående mandatperiod. De nyvalda ledamöternas första sammanträde är i oktober. Då utser ledamöterna ordförande och ledamöter i kommunstyrelsen och andra kommunala styrelser och nämnder. Besluten föregås av förhandlingar mellan och inom de politiska partierna.

De politiker som får nya uppdrag i Umeå till följd av valresultatet börjar i praktiken sina uppdrag i november 2018.

Kontakt

Umeå kommun
090-16 10 00 (växel)

Valnämndens kansli:

Tordleif Hansson
090-16 12 49

Marie Sandström
090-16 12 35

Mer information

På Valmyndighetens webbplats får du veta allt om valet:

www.val.se

Lättläst

Teckenspråk

Other languages

Person i vallokal

Sidan har granskats 2018-08-17

Sidans kortadress: www.umea.se/val

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.