Startsida Umeå kommun

Andra myndigheter och organisationer

Här samlar vi länkar till andra myndigheter och organisationer.

Umeå folkets hus

OrganisationWebbadress
Umeå folkets huswww.umea.fh.se
  
Församlingar
FörsamlingWebbadress
Svenska kyrkan, Umeå stadsförsamlingwww.svenskakyrkan.se/umea
Ersmarkskyrkanwww.ersmarkskyrkan.just.nu
Ersbodakyrkanwww.svenskakyrkan.se/umea/ersboda
Svenska kyrkan, Tegs församlingwww.svenskakyrkan.se/teg
Svenska kyrkan, Ålidhems församlingwww.svenskakyrkan.se/alidhem
Svenska kyrkan, Maria församlingwww.mariakyrkan.com
Vasakyrkanwww.vasakyrkan.com
Lutherska kapelletwww.algonet.se/~lfs-lfu/index.htm
Adventskyrkanmedlem.spray.se/adventkyrkan
Sök bland Sveriges församlingar
OrganisationWebbadress
Kyrktorgetwww.kyrktorget.se
  
Grannkommuner
KommunWebbadress
Robertsforswww.robertsfors.se
Vindelnwww.vindeln.se
Vännäswww.vannas.se
Bjurholmwww.bjurholm.se
Nordmalingwww.nordmaling.se
Kommunala bolag
BolagWebbadress
Umeå hamnwww.umeahamn.se
Umeå energiwww.umeaenergi.se
Vakinwww.vakin.se
UPABwww.upab.umea.se
Media
MediaWebbadress
Västerbottens Kurirenwww.vk.se
Folkbladetwww.folkbladet.nu
Umeå Tidningwww.umeatidning.se
Totalt Umeåwww.totaltumea.se
  
Sveriges Radiowww.sr.se
Radio Västerbottenwww.sr.se/vasterbotten
Sveriges Televisionwww.svt.se
SVT/Västerbottensnyttwww.svt.se/vasterbottensnytt
TV 4www.tv4.se
TV4 Västerbottennyhetskanalen.se/umea
  
Dagens Nyheterwww.dn.se
Svenska Dagbladetwww.svd.se
Aftonbladetwww.aftonbladet.se
Expressenwww.expressen.se
  
Myndigheter
Myndighet/organisationWebbadress
ArbetsförmedlingenArbetsförmedlingen i Umeå
Konsuler i UmeåIntern länk
Hållbarhetsrådetwww.hallbarhetsradet.se/
Skolverket i Umeåwww.skolverket.se/sb/d/435
UmeBrå, brottsförebyggande rådetwww.umea.se/umebra
Länsstyrelsenwww.vasterbotten.lst.se
Västerbotten direktwww.vasterbotten.se
Landstingetwww.vll.se
Polisen i Umeåwww.polisen.se
Försäkringskassanwww.fk.se
Sveriges kommuner och Landstingwww.skl.se
Brottsoffermyndighetenwww.brottsoffermyndigheten.se
Regering och riksdag
Myndighet/organisationWebbadress
Sveriges riksdagwww.riksdagen.se
Regeringenwww.regeringen.se
Regeringens webbplats för de mänskliga rättigheternawww.manskligarattigheter.gov.se/extra/page/
Sjukvård
Myndighet/organisationWebbadress
Landstingetwww.vll.se
Norrlands Universitetssjukhus (NUS)www.vll.se/umea
Sjukvårdsrådgivningen i Västerbotten (Tel: 090/7851177)www.vll.se
  
Sök bland offentliga instanser
Myndighet/organisationWebbadress
Hovrätten, övre Norrlandwww.hovrattenovrenorrland.se
Samhällsguidenhttp://www.fritzes.se/eid/34706001

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.