Startsida Umeå kommun

Nämnder

Här är kontaktuppgifter till alla nämndsekreterare.

Kontaktuppgifter till nämnder och politiker

Nämndsekreterare:


Nämnd:

Sekreterare:

Telefon:

Mejl:

Kommunfullmäktige

Tomas Jakobsson 

090-16 12 37

tomas.jakobsson@umea.se

Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott

Olov Häggström

090-16 12 40

olov.haggstrom@umea.se

Kommunstyrelsen

Anna Holmstedt

090-16 23 98

anna.holmstedt@umea.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tomas Jakobsson

090-16 12 37

tomas.jakobsson@umea.se

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott

Anna Holmstedt

090-16 23 98

anna.holmstedt@umea.se

Kommunstyrelsens personalutskott

Anna Holmstedt

090-16 23 98

anna.holmstedt@umea.se

Byggnadsnämnden

Maarit Hannele Häkkinen

090-16 13 34

hannele.hakkinen@umea.se

Fritidsnämnden

Elisabeth Anttu

090-16 34 80

umea.fritid@umea.se

För- och grundskolenämnden

Kjell Högström

090-16 26 60

kjell.hogstrom@umea.se

Gymnasie- och vuxenutbildningen

Kjell Högström

090-16 26 60

kjell.hogstrom@umea.se

Individ- och familjenämnden

Emma Nord

090-16 36 52

ifnamnden@umea.se

Kulturnämnden

Elisabeth Anttu

090-16 34 80

kultur@umea.se

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ulla Aronsson

090-16 16 54

ulla.aronsson@umea.se

Tekniska nämnden

Annika Kjellsson Lind

090-16 13 71

annika.lind.3@umea.se

Valnämnden

Marie Sandström

090-16 12 35

marie.sandstrom.2@umea.se

Äldrenämnden

Ann Siklund

090-16 18 21

aldrenamnden@umea.se

Överförmyndarnämnden

Susanne Töyrä

090-16 28 67

susanne.toyra@umea.se

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.