Startsida Umeå kommun

Kontakta verksamheter och ledare

Växel

Samtliga verksamheter nås via växeln, 090-16 10 00, måndag–fredag, klockan 8–17.

Kontaktuppgifter till alla enskilda verksamheter

Verksamheter i kommunen: 

 

Funktion:

Mejl:

Umeå kommun (allmän brevlåda, se även nedan)

umea.kommun@umea.se

Bostadsanpassning

bab@umea.se

Brandförsvar och säkerhet

umeabrandforsvar@umea.se

Bygglov

bygglov@umea.se

Detaljplanering

detaljplanering@umea.se

Fritid

umea.fritid@umea.se

Färdtjänst

mardtjansten@umea.se

För- och grundskola

skolkontoret@umea.se

Gator och parker

gatorochparker@umea.se

Gymnasie- och vuxenutbildning

skolkontoret@umea.se

Kommunikationsenheten

kommunikation@umea.se

Kultur

umea.kultur@umea.se

Miljö- och hälsoskydd

mhn@umea.se

Socialtjänst

mottagningsenheten@umea.se

Stadsdirektörens ledningsgrupp:

 

Namn:

Funktion:

Telefon:

Mejl:

Jonas Jonsson

stadsdirektör

090-16 11 59,

070-677 05 35

jonas.jonsson@umea.se

Margaretha Alfredsson

samhällsbyggnadsdirektör

090-16 23 80,

070-558 23 80

margaretha.alfredsson@umea.se

Johan Gammelgård

tillväxtdirektör

090-16 23 28,

070-344 84 64

johan.gammelgard@umea.se

Ann-Christine Gradin

utbildningsdirektör

090-16 12 85,

070-640 12 85

ann-christine.gradin@umea.se

Karolina Lundqvist

socialdirektör

090-16 17 71, 070-288 29 37

karolina.lundqvist@umea.se

Pernilla Henriksson

äldreomsorgsdirektör

090-16 17 84, 070-366 06 69

pernilla.henriksson@umea.se

Birgitta Forsberg

personaldirektör

090-16 11 71,

070-342 75 71

birgitta.forsberg@umea.se

Susanne Aidanpää

ekonomidirektör

090-16 11 07,

073-094 74 66

susanne.aidanpaa@umea.se

Jan Bergman

kommunikationsdirektör

090-16 12 59,

070-320 25 00

jan.bergman@umea.se

Stadsdirektörens ledningsgrupp (SDL) är den gemensamma förvaltningens ledningsgrupp.
SDL leder och samordnar kommunens verksamheter på tjänstemannanivå.


Verksamhetschefer:

 

Namn:

Funktion:

Telefon:

Mejl:

Fredrik Lindegren

kulturchef

090-16 33 76,

070-603 25 19

fredrik.lindegren@umea.se

Stefan Hildingsson

fritidschef

090-16 16 08,

070-343 26 80

stefan.hildingsson@umea.se      

Lars Tapani

brandchef

090-16 22 15,

070-326 70 09

lars.tapani@umea.se

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.