Startsida Umeå kommun

Verksamheter

Växel

Samtliga verksamheter nås via växeln, 090-16 10 00
(måndag–fredag, klockan 8–17)

Kontaktuppgifter till alla enskilda verksamheter

Funktion:

Mejl:

Umeå kommun (allmän brevlåda, se även nedan)

umea.kommun@umea.se

Bostadsanpassning

bab@umea.se

Umeåregionens brandförsvar

umeabrandforsvar@umea.se

Bygglov

bygglov@umea.se

Detaljplanering

detaljplanering@umea.se

Fritid

umea.fritid@umea.se

Färdtjänst

fardtjansten@umea.se

För- och grundskola

skolkontoret@umea.se

Gator och parker

gatorochparker@umea.se

Gymnasie- och vuxenutbildning

skolkontoret@umea.se

Kommunikationsenheten

kommunikation@umea.se

Kultur

umea.kultur@umea.se

Miljö- och hälsoskydd

mhn@umea.se

Socialtjänst (individfrågor)

mottagningsenheten@umea.se

Socialtjänst (övergripande frågor inom äldrenämnden)

aldrenamnden@umea.se

Socialtjänst (övergripande frågor inom individ- och familjenämnden)

ifnamnden@umea.se

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.