Startsida Umeå kommun

Kontakta verksamheter

Växel

Samtliga verksamheter nås via växeln, 090-16 10 00, måndag–fredag, klockan 8–17.

Kontaktvägar till verksamheter i kommunen:

Funktion:

Mejl:

Umeå kommun (allmän brevlåda, se även nedan)

mejl

Bostadsanpassning

mejl

Brandförsvar och säkerhet

mejl

Bygglov

mejl

Detaljplanering

mejl

Fritid

mejl

Färdtjänst

mejl

För- och grundskola

mejl

Gator och parker

mejl

Gymnasie- och vuxenutbildning

mejl

Kommunikationsenheten

mejl

Kultur

mejl

Miljö- och hälsoskydd

mejl

Socialtjänst

mejl

Kontaktvägar till verksamhetsansvariga ledare i kommunen:

Stadsdirektörens ledningsgrupp

Stadsdirektörens ledningsgrupp (SDL) är den gemensamma förvaltningens ledningsgrupp.
SDL leder och samordnar kommunens verksamheter på tjänstemannanivå.

Namn:

Funktion:

Telefon:

Mobiltelefon:

Mejl:

Jonas Jonsson

stadsdirektör

090-16 11 59

070-677 05 35

mejl

Margaretha Alfredsson

samhällsbyggnadsdirektör

090-16 23 80

070-558 23 80

mejl

Johan Gammelgård

tillväxtdirektör

090-16 23 28

070-344 84 64

mejl

Ann-Christine Gradin

utbildningsdirektör

090-16 12 85

070-640 12 85

mejl

Karolina Lundqvist

socialdirektör

090-16 17 71

070-288 29 37

mejl

Pernilla Henriksson

äldreomsorgsdirektör

090-16 17 84

070-366 06 69

mejl

Birgitta Forsberg

personaldirektör

090-16 11 71

070-342 75 71

mejl

Susanne Aidanpää

ekonomidirektör

090-16 11 07

073-094 74 66

mejl

Jan Bergman

kommunikationsdirektör

090-16 12 59

070-320 25 00

mejl

 

Verksamhetschefer

Namn:

Funktion:

Telefon:

Mobiltelefon:

Mejl:

Fredrik Lindegren

kulturchef

090-16 33 76

070-603 25 19

mejl

Stefan Hildingsson

fritidschef

090-16 16 08

070-343 26 80

mejl

Lars Tapani

brandchef

090-16 22 15

070-326 70 09

mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.