Startsida Umeå kommun

Myndigheter och organisationer

Här är genvägar till andra myndigheter och organisationer.

Myndighet/organisation

Webbplats

Bolag, kommunala


Umeå kommunföretag

www.ukf.umea.se/foretagen

Umeå folkets hus

www.umea.fh.seFörsamlingar


Svenska kyrkan, Umeå

www.svenskakyrkan.se/umea

Adventkyrkan

umea.adventkyrka.se

Sackeuskyrkan

www.sackeuskyrkan.se

Vasakyrkan

www.vasakyrkan.com

Kyrktorget

www.kyrktorget.seKommuner, Umeåregionen

Bjurholm

www.bjurholm.se

Nordmaling

www.nordmaling.se

Robertsfors

www.robertsfors.se

Vindeln

www.vindeln.se

Vännäs

www.vannas.se

Örnsköldsvik

www.ornskoldsvik.se


 

Medier


Folkbladet

www.folkbladet.nu

Västerbottens Kuriren

www.vk.se

Totalt Umeå

www.totaltumea.se

Umeå Tidning

www.umeatidning.seSveriges Radio

www.sr.se

Radio Västerbotten

www.sr.se/vasterbotten

Sveriges Television

www.svt.se

SVT/Västerbottensnytt

www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbotten

TV4

www.tv4.se

TV4 Västerbotten

nyhetskanalen.se/umeaAftonbladet

www.aftonbladet.se

Dagens Nyheter

www.dn.se

Expressen

www.expressen.se

Svenska Dagbladet

www.svd.seMyndigheter


Arbetsförmedlingen

www.arbetsformedlingen.se/umea

Brottsoffermyndigheten

www.brottsoffermyndigheten.se

Försäkringskassan

www.fk.se

Hovrätten, övre Norrland

www.hovrattenovrenorrland.domstol.se

Hållbarhetsrådet

www.hallbarhetsradet.se

Konsuler, Umeå

Konsuler i Umeå (www.umea.se/kommun)

Landstinget

www.vll.se

Länsstyrelsen

www.vasterbotten.lst.se

Polisen

www.polisen.se

Skolverket

www.skolverket.se

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

www.skl.se

Tingsrätten, Umeå

www.umeatingsratt.domstol.se

Brottsförebyggande rådet,
Umebrå

Umebrå (www.umea.se/kommun)Regering och riksdag


Sveriges riksdag

www.riksdagen.se

Regeringen

www.regeringen.se

Regeringens webbplats för mänskliga rättigheter

www.manskligarattigheter.seSjukvård


Landstinget

www.vll.se

Norrlands universitetssjukhus (NUS)

www.vll.se/umea

Sjukvårdsrådgivning, Västerbotten 

www.1177.se/Vasterbotten

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.