Startsida Umeå kommun

Allmänhetens skridskoåkning flyttas

Den snö som fallit de senaste dagarna bidrar stort till möjligheten att kunna ordna SM-tävlingarna i skidor som länge har planerats. Tävlingarna kommer dock att påverka andra aktiviteter i Umeå och framför allt de populära tiderna för allmänheten på Nolias bandybana som stänger redan 27 februari.

Sista helgen i mars, 24–26 mars, planerar Umeås skidallians att genomföra SM-tävlingar i skidspåren på Stadsliden. Det såg länge ut som om tävlingarna skulle ställas in i Umeå och flyttas på annan ort. Tidigare under veckan beslutade Umeå kommun att SM-tävlingarna ska genomföras. Att tävlingarna nu kan genomföras beror mycket på den snö som har fallit och att det nu ser ut som att skidloppen nästan helt kan genomföras på natursnö. Det är självklart en positiv nyhet, men också en nyhet som får effekter på andra verksamheter och på allmänheten.

Fotbollen flyttas

Eftersom SM-tävlingarna har sin start- och målgång på Umeå Energi Arena Sol kommer arenan att göras om till en skidstadion med alla funktioner som krävs för att genomföra tävlingarna på ett bra sätt. Tyvärr krockar SM-tävlingarna med fotbollens säsongsstart. För att komma till rätta med det flyttas fotbollen till konstgräsplanen på Nolia.

Allmänhetens skridskoåkning

Att flytta fotbollens verksamhet till Nolia innebär att bandyisen som just nu ligger på konstgräset måste tas bort. Det arbetet kommer att påbörjas 27 februari och därmed stängs isen för allmänheten som annars kan åka skridskor på isen när den inte är bokad. För att kompensera för detta kommer fler tider göras tillgängliga för allmänheten i Umeå kommuns ishallar. Dessutom finns det andra utomhusisar runt om i Umeå som går att använda för skridskoåkning.

Kontakt

Stefan Hildingsson
fritidschef
Umeå kommun
070-343 26 80 
mejl

Anders Linder
avdelningschef
fritid drift
Umeå kommun
090-16 54 07
070-570 78 45
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.