Startsida Umeå kommun

Rese-och kulturstipendier 2017 utdelade

Leena Naqwi och Judit Kristensen får kulturnämndens rese- och kulturstipendium på 15 000 kronor vardera. Utdelare var kulturnämndens ordförande Tomas Wennström och biträdande kulturchef Lars Sahlin.

Motiveringar:

Lena Naqwi

”För sitt stora engagemang och sitt framgångsrika arbete med konstprojektet EAT UMEÅ tilldelas Leena Naqwi kulturnämndens rese- och kulturstipendium 2017. Genom EAT UMEÅ och dess fokus på deltagande skapas en spännande plattform där nya och gamla umeåbor kan mötas genom Umeås kulinariska kultur.

Judit Kristensen

För sitt unika och självständiga skapande tilldelas Judit Kristensen kulturnämndens rese- och kulturstipendium 2017. Kristensen har genom sitt måleri på kort tid skapat sig en egen plats på konstscenen och har bland annat ställts ut i Köpenhamn, Stockholm och Paris. Med ett tillsynes enkelt och avskalat bildspråk skapar hon konst som når och berör betraktaren."

Om rese- och kulturstipendiet

Varje år delar kulturnämnden ut två rese- och kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, musik och litteratur. Stipendierna är på 15 000 kronor vardera.

Kontakt

Tomas Wennström (S)
ordförande
kulturnämnden
Umeå kommun
070-326 76 27
mejl

Ewa Westman Modig (M)
vice ordförande
kulturnämnden
Umeå kommun
070-562 78 60
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.