Startsida Umeå kommun

Foto: Björklöven

T3 Center byggs ut med fler rullstolsplatser

I dag har T3 Center på Teg (tidigare Umeå arena) elva rullstolsplatser. Fler behövs och därför byggs ytterligare fem platser. Arbetet ska vara klart i september. Det totala antalet besöksplatser på T3 Center påverkas inte av renoveringen.

2015 flyttades alla rullstolsplatserna. Samtliga finns nu till vänster och höger om ståplats H. De fem nya platserna tillkommer på vänster sida, strax under hemmapublikens ståplatsläktare. 

– Rullstolsplatserna kommer att hålla samma höga komfort som tidigare. Förra året satte vi in infravärme vid varje plats och det får även de nya platserna. Det har varit väldigt uppskattat av besökarna, säger Lars Karlsson, fastighetsförvaltare, Umeå kommun.

Umeå kommun äger fastigheten T3 Center.

Kontakt

Lars Karlsson
fastighetsförvaltare
Umeå kommun
090-16 23 84
070-384 23 84
mejl

Infravärme vid rullstolsplatserna

Infravärme vid rullstolsplatserna

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.