Startsida Umeå kommun

Umegrationsforum är tillbaka

Umegration är ett forum som ger stöd till föreningar som arbetar med integration. Genom att samla engagerade personer med kunskap och kompetens inom området vill vi stärka samverkan mellan offentligt och frivilligt engagemang.

Umegration är det forum där offentligt och frivilligt träffas och får lära sig mer om den senaste forskingen, lyckade insatser och varandras förutsättningar.

Nästa forum äger rum onsdag 29 mars kl. 13.00–17.00 på Vävenscenen, Väven och kommer fokusera på idrotten som en kraft för intregration.

Läs mer på www.umea.se/umegration

Kontakt

Jennie Jonsén
fritidskonsulent
Umeå kommun
090-16 16 20
070-266 16 21
mejl

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.