Startsida Umeå kommun
Att söka bidrag

Bidrag och projektstöd

Umeå kommun erbjuder olika former ekonomiskt stöd till kommunens föreningar. Det bfinns stöd som riktar sig till bland annat idrottsföreningar, politiska ungdomsförbund, etniska föreningar, mångfaldsarbete, kulturarrangemang, internationellt utbyte och pensionärsföreningar. Genom kontakt med föreningsbyrån, Umeå kommun, har föreningar möjlighet att söka dessa stöd. Fritidsnämnden, kulturnämnden eller IF-ämnden beslutar om stöd.

Hur går det till att söka bidrag?

Undrar du hur det går till när du ska söka bidrag? Vad kan jag få bidrag för? Vem kontaktar jag? Hur tas ett beslut? I filmen nedan får du veta hur det går till att söka bidrag.

Kontakt

Föreningsbyrån
090-16 10 00 (växel)
mejl

Har du en bra idé?
Bild på idé

Vi på föreningsbyrån gillar idéer. Kontaka oss för att få stöd att förverkliga din idé.

Sidan har granskats 2017-10-13

Sidans kortadress: www.umea.se/foreningsbidrag

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.