Startsida Umeå kommun

​Sophie Sköld får 2017 års Elsa Swenson-stipendium

Sophie Sköld, översättare av främst skönlitteratur och poesi, tilldelas 2017 års stipendium från Elsa Swensons stiftelse vid Umeå stadsbibliotek. Sophie har översatt flera slovenska och tjeckiska författare till svenska och är aktuell bland annat genom översättning av den slovenska författaren Katja Perat.

Stipendiet på 25 000 kronor utdelas under Littfest fredag 17 mars klockan 11.00. Då är det också möjligt att lyssna till Sophie.

Styrelsens motivering:

Sophie Sköld är en skicklig och erfaren översättare av tjeckisk och slovensk skönlitteratur. Sedan 2008 har hon publicerat översättningar av författare som Goran Vojnović, Aleš Šteger, Petra Hůlová, Jáchym Topol, Katja Perat, Helga Weissová med flera. Genom sina översättningar ger hon en svenskspråkig publik tillgång till nya perspektiv på världen och livet, perspektiv som annars sällan kommer till uttryck på svenska: Goran Vojnović (Blattejävlar!, 2013; Jugoslavien, mitt hemland, 2014) skildrar det postjugoslaviska Balkan, Aleš Šteger staden Berlin (Berlin, 2009), Petra Hůlová (Allt detta tillhör mig, 2011) Mongoliet … I sina översättningar återger Sophie Sköld på ett imponerande sätt språklig variation på flera olika plan, inte minst det vardagliga talspråk som präglar flera av originalverken.

Tidigare stipendiater:

  • Kajsa Öberg Lindsten (2016)
  • Renata Ingbrant (2015)
  • Per Ambrosiani (2014)
  • Susanna Witt (2013)
  • Nils Håkanson (2012)
  • Tora Hedin (2011)

Elsa Swensons stiftelse

Elsa Swensons stiftelse vid Umeå stadsbibliotek bildades 2001 efter en donation i ett testamente efter Elsa Swenson (1924–2000). Stiftelsen har bland annat till uppgift att tillhandahålla god utländsk skönlitteratur och främja östeuropeisk skönlitterär forskning.

Styrelsen för Elsa Swensons stiftelse vid Umeå stadsbibliotek består av Ingegerd Frankki, ordförande och bibliotekschef Umeå kommun; Mikael Sjögren, bibliotekschef, Umeå universitetsbibliotek och Leif Mårtensson, ledningskoordinator Kultur, Umeå kommun.

Kontakt

Leif Mårtensson
ledningskoordinator
Kultur
Umeå kommun
070-556 16 49
090-16 33 52
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.