Startsida Umeå kommun

Kulturcentrum för barn och unga

Kulturcentrum för barn och unga är en verksamhet som drivs av Umeå kommun. Här ryms teatergruppverksamhet, skapande ateljéarbete, kulturpedagogiska projekt, Kultur i skolan och förskolan, utbildning för pedagoger och sist men inte minst Skapande lördagar.

Kulturcentrum för barn och ungas sommarverksamhet

I sommar arrangerar Kulturcentrum för barn och unga, tillsammans med Ungdomens hus, sommaraktiviteter Hamnmagasinet...

Läs mer om sommarens aktiviteter i Hamnmagasinet

Fortbildning
Skapande lördag ht 2016

Skapande lördag är över

Tillbaka igen 16 september. Tack för denna termin...

Läs mer om Skapande lördag

Skejttävling i Sparken

11 augusti. Anmälan på plats i Sparken från kl 17:00. För dig 6-25 år...
Läs mer här

Vill du spela teater
Söndagslabb

Var med i en teatergrupp!

Information om våra barn- och ungdomsgrupper...

Läs mer om våra grupper

Vad tyckte besökarna om 

Skapande lördag 2016-2017?
Läs vår utvärdering...

Utvärdering Skapande lördag (pdf-fil)

Fortbildning
Söndagslabb

Kompetensutveckla dig!

Kurser inom drama-, teater- och bildpedagogik...

Läs mer om vårt kursutbud

Söndagslabb

Kulturintresserade barn- och ungdomsgrupper kan låna lokaler ...

Läs mer om söndagslabb

Kontakt
Hamnmagasinet, V Strandgatan 4

Kulturcentrum för barn och unga finns i Hamnmagasinet, Västra Strandgatan 4, med entré från älvssidan av huset.

Öppettider, kontoret:
Vardagar klockan 8.30–16.00

Teatergruppstider:
Måndag–fredag,
klockan 15.30–21.00

Schema för teatergrupper

Kontakt/personal

I fokus

Vad tycker du om Skapande lördag?

Besvara vår brukarenkät
(Länk till webbenkät) 

länk till Umeå kommus ungdomsportal

Sidan har granskats 2017-07-14

Sidans kortadress: www.umea.se/kulturcentrum

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.