Startsida Umeå kommun

Konst

Konstverksamheten inom programavdelningen vid Kultur ansvarar för konstinköp, förvaltning av Umeå kommuns konstsamling och konstnärlig miljögestaltning av kommunägda lokaler och markytor. I kulturhuset Väven driver vi också verksamheterna:

  • Umeå konsthall – ett rum för utställningar
  • Konstsalen – ett rum för konstpedagogiska aktiviteter
  • Konstateljén – ateljévistelse för yrkesverksamma konstnärer

©Filippa Nilsson Kallhed/Bildupphovsrätt

Nyheter

Utställningar
i Umeå konsthall 2017

Umeå konsthall finns på plan 3 i Väven
och har samma öppettider som Umeå
stadsbibliotek. Välkommen!

30 september – 12 november
VIOLET VIOLENCE
Filippa Nilsson Kallhed och Dennis Delwér

2 december - 28 januari
Christina Västerbo -Umeå kommuns
konststipendiat 2016


Vita kuben c/o Väven
hösten 2017

I anslutning till Umeå konsthall på plan 3 i Väven finns Konstateljén som under hösten 2017 inrymmer Vita kuben också med samma öppettider som Umeå stadsbibliotek. Curator Dragos Alexandrescu lyfter fram videoverk av tre internationella konstnärer under det samlade programmet "The elements of nature":

8 September - 6 Oktober
Marcus Lerviks
12 Oktober - 17 November
Dan Acostioaei
2 December -29 December
Basma Alsharif

Ur Alien Ties av Dan Acostioaei

PROGRAM

Torsdag 12 oktober
VERNISSAGE: DAN ACOSTIOAEIS VIDEOVERK I VITA KUBEN
Alien Ties I (2011), Alien Ties II (2011) och What Goes Around (2011)

Dan Acostioaei bor och arbetar i Iaşi, Rumänien. Acostioaei fokuserar i sitt konstnärsskap på identitetsmodeller i ett rumänskt samhälle i förvandling och de ideologiska gränserna mellan den ekonomiska sfären och förhållandena för kulturell produktion i det forna östblocket. 
Tid: 17:00
Plats: Vita kuben co Väven i konstateljén på plan 3 i Väven.
Anmälan: Ingen föranmälan krävs.

Torsdagarna 19 oktober, 26 oktober, 9 november & 16 november
LUNCHVISNING AV DAN ACOSTIOAEIS VIDEOVERK
Vår konstpedagog berättar om utställningen.
Tid: 12:50
Plats: Vita kuben co Väven i projektateljén på plan 3 i Väven.
Anmälan: Ingen föranmälan krävs.

 

Sidan har granskats 2017-10-11

Sidans kortadress: www.umea.se/konst

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.