Startsida Umeå kommun

Konst

Konstverksamheten inom programavdelningen vid Kultur ansvarar för konstinköp, förvaltning av Umeå kommuns konstsamling och konstnärlig miljögestaltning av kommunägda lokaler och markytor. I kulturhuset Väven driver vi också verksamheterna:

  • Umeå konsthall – ett rum för utställningar
  • Konstsalen – ett rum för konstpedagogiska aktiviteter
  • Konstateljén – ateljévistelse för yrkesverksamma konstnärer
Teckning av Anastasia Savinova

Anastasia Savinova, "Diptych", 2015

Nyheter

Umeå konsthall

Umeå konsthall finns på plan 3 i Väven och har samma öppettider som Umeå stadsbibliotek. Välkommen!

Aktuella utställningar

3 mars - 6 maj

Anastasia Savinova

26 maj - 12 augusti

Annalena Törnström

1 september - 7 oktober

Verkligheten

27 oktober - 13 januari

Anna Kristensen 

Konstateljén

Konstateljén finns på plan 3 i Väven, vägg i vägg med Umeå konsthall. Här blandas ateljé­vistelser med utställningar och projekt.

 

1 februari - 30 april

Ateljévistelse: Thuy Nguyen

Konstateljén

Konstateljen i Väven

Sidan har granskats 2018-03-05

Sidans kortadress: www.umea.se/konst

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.