Startsida Umeå kommun

Konst

Konstverksamheten inom programavdelningen vid Kultur ansvarar för konstinköp, förvaltning av Umeå kommuns konstsamling och konstnärlig miljögestaltning av kommunägda lokaler och markytor. I kulturhuset Väven driver vi också verksamheterna:

  • Umeå konsthall – ett rum för utställningar
  • Konstsalen – ett rum för konstpedagogiska aktiviteter
  • Konstateljén – ateljévistelse för yrkesverksamma konstnärer

 

Akvarell av Lars A Persson

©Lars A Persson/Bildupphovsrätt(2017)

Nyheter

 

Utställningar
i Umeå konsthall 2017

Umeå konsthall finns på plan 3 i Väven
och har samma öppettider som Umeå
stadsbibliotek. Välkommen! 

 

10 juni - 12 augusti

Utposter, akvareller av Lars A Persson

 

26 augusti -17 september

Fina fasader och Sjörövar-Jenny
- Blandade verk ur Umeå kommuns

konstsamling (inköp 2014-2017)


30 september – 12 november

Violet voilence
Filippa Nilsson Kallhed och Dennis Delwér


2 december - 21 januari

Christina Västerbo -Umeå kommuns konststipendiat 2016 

Sidan har granskats 2017-06-01

Sidans kortadress: www.umea.se/konst

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.