Startsida Umeå kommun

Konst

Konstverksamheten inom programavdelningen vid Kultur ansvarar för konstinköp, förvaltning av Umeå kommuns konstsamling och konstnärlig miljögestaltning av kommunägda lokaler och markytor. I kulturhuset Väven driver vi också verksamheterna:

  • Umeå konsthall – ett rum för utställningar
  • Konstsalen – ett rum för konstpedagogiska aktiviteter
  • Konstateljén – ateljévistelse för yrkesverksamma konstnärer

©Christina Västerbo/Bildupphovsrätt 2017

Nyheter

Utställningar
i Umeå konsthall 2017 - 2018

Umeå konsthall finns på plan 3 i Väven
och har samma öppettider som Umeå
stadsbibliotek. Välkommen!

2 december - 11 februari
Christina Västerbo -Umeå kommuns
konststipendiat 2016

3 mars - 6 maj
Anastasia Savinova

26 maj - 12 augusti
Annalena Törnström

1 september - 7 oktober
Verkligheten

27 oktober - 13 januari
Anna Kristensen

 

Vita kuben c/o Väven
hösten 2017

I anslutning till Umeå konsthall på plan 3 i Väven finns Konstateljén som under hösten 2017 inrymmer Vita kuben med samma öppettider som Umeå stadsbibliotek. Curator Dragos Alexandrescu lyfter fram videoverk av tre internationella konstnärer under det samlade programmet "The elements of nature":

8 September - 6 Oktober
Marcus Lerviks
12 Oktober - 17 November
Dan Acostioaei
2 December -29 December
Basma Alsharif

Ur Alien Ties av Dan Acostioaei

PROGRAM


Lördag 2 december
VERNISSAGE: AV BASMA ALSHARIFS VIDEOVERK I VITA KUBEN
Under hösten flyttar Norrlandsoperans utställningsrum Vita kuben in i Väven. Curator Dragos Alexandrescu lyfter fram videoverk av tre internationella konstnärer. 2 till 29 december visas videoinstallationerna Farther than the Eye Can See, Field Guide to the Ferns och We Began by Measuring Distance av konstnären Basma Alsharif. Alsharif är född i Kuwait och nu boende och verksam i Los Angeles.

Tid: 13:00
Plats: Vita kuben co Väven i konstateljén på plan 3 i Väven.
Anmälan: Ingen föranmälan krävs.


Torsdag 7 december
LUNCHVISNING AV BASMA ALSHARIFS VIDEOVERK I VITA KUBEN
Vår konstpedagog berättar om utställningen.

Tid: 12:50
Plats: Vita kuben co Väven i projektateljén på plan 3 i Väven.
Anmälan: Ingen föranmälan krävs.

 

Sidan har granskats 2017-11-17

Sidans kortadress: www.umea.se/konst

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.