Bild på händer

Vad tycker du om din fritid?

Tyck om din fritid

"Tyck om din fritid" heter Umeå fritids forum för medborgardialog där du kan lämna in dina synpunkter, förslag, klagomål och idéer. De inkomna förslagen fördelas sedan ut till de som har bäst kunskap om ämnet och du som förslagslämnare lovas återkoppling så snart som möjligt.

Var med och påverka - din åsikt är viktig

Dina synpunkter och förslag är oerhört viktiga för oss för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som stämmer överens med medborgarnas önskemål. Vi är tacksamma för alla inlägg och är glada över att ni använder ett acceptabelt språk. Missbrukas detta kommer vi inte att publicera synpunkten.

Här kan du läsa svaren

Vi kommer inte att mejla ut svar på dina frågor direkt till dig utan vi vill att du och alla andra ska kunna följa frågan och läsa svaren direkt på webben. På så vis kanske fler får svar på samma fråga. Vi skapar också på det sättet en FAQ, vanligaste frågor och svar, där du lätt kan söka vad du är intresserad av.

Mer information
Lars Klefbohm
utvecklingsledare
Umeå fritid
090-16 16 57
070-364 44 74
mejl
Dela
Sidan uppdaterad 2015-04-23 av Lars Klefbohm Fritid
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!