Startsida Umeå kommun

Vill du vara med och staka ut vägen för Umeå?

Se filmen om hur det kan vara att arbeta hos lantmäteri på Umeå kommun. Vi söker nu en förrättningslantmätare.

Som förrättningslantmätare hos oss kommer du att få hantera väldigt varierande typer av lantmäteriförrättningar. Du ger service och rådgivning i fastighetsbildningsfrågor både till allmänheten och internt inom kommunen. Du kommer också ha en en aktiv roll i detaljplaneprocessen.

Förrättningslantmätare och mätningsingenjörer har ett nära samarbete, vilket innebär att det finns en stark vi-känsla. Utifrån eget intresse kan det även finnas möjlighet att du självständigt mäter dina egna förrättningar.

Vi uppmuntrar kompetensutveckling och du får ta stort eget ansvar utifrån vad tjänsten kräver.

Läs mer och gör din ansökan på www.umea.se/jobb 

Välkommen men din ansökan senast 31 augusti 2017.

Träffa några av oss och se hur vi har det!

Vi har gjort en liten film för att visa lite av vad vi gör på Lantmäteri och hur vi har det. Titta gärna på den!

Kontakt och support

Jobbsupport
Umeå kommun
090-16 10 99, tryck 1
mejl

Mer information

Bli en del av
Team Umeå kommun!

Umeå utvecklas snabbt och är en av Sveriges mest växande städer. Vi har två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Umeå kommun är regionens största arbetsgivare och här finns bred kompetens. Vi söker alltid nya medarbetare inom olika yrkesområden.

Läs mer om att arbeta i Umeå kommun på www.umea.se/jobb.

Medarbetare
Nyheter

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.