Startsida Umeå kommun
Arbete i Arboretum

Ferieprao/sommarjobb

Här kan du som är född 2000 söka Umeå kommuns ferieprao/sommarjobb. Webbansökan öppnar vecka 11 och är öppen till 1 april.

Jobben är till för dig som är skriven i Umeå kommun. Du kan söka arbete inom äldreomsorg, parkförvaltning, vaktmästeri, ideella föreningar eller någon annat.

Du arbetar under tre veckor och har tre perioder att välja mellan 2017:

2017-06-19 till 2017-07-09
2017-07-10 till 2017-07-30
2017-07-31 till 2017-08-18

I mitten av maj skickar vi ut besked om antagning. Då ska du på den här sidan, tacka ja eller nej till platsen du har erbjudits.

Platser lottas om många söker

Kommunen kan tyvärr inte garantera att alla ungdomar får det sommarjobb de vill ha. Söker fler till vissa arbeten än det finns platser så fördelas platserna genom lottning.

Flagga, Storbrittannien

These summer jobs are only for young people born 2000. If you are born another year you can apply for other jobs in Umeå municipality.

Read more about these jobs

Ansökan
Kontakt

Har du frågor eller funderingar? Kontakta ferieverksamheten:

Pia Johansson
090-16 41 29
mejl

Mer information

Information om ferieprao (pdf)

Löner 2017

Lön för ferieprao:
51 kronor/timme
(inklusive semesterersättning)

Lön inom äldreomsorgen, daglig verksamhet och omsorgen inom socialtjänstens olika boenden:
62 kronor/timme
(inklusive semesterersättning)

Andra arbeten

Är du född ett annat år kan du söka Umeå kommuns andra arbeten, till exempel timvikariat. Läs mer om dessa jobb på www.umea.se/jobb

Anmälan lönekonto

Sidan har granskats 2017-03-13

Sidans kortadress: www.umea.se/ferieprao

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.