Startsida Umeå kommun

Lediga jobb inom förskola och skola

Här visas de förskolor och skolor som har behov av nya medarbetare.

Den här sidan uppdateras kontinuerligt allt eftersom behov uppstår.
Här kan du se vilka arbetsplatser som är aktuella.

Du kan läsa mer om de olika arbetsplatserna via länken under "Mer information". Tjänsterna är heltid om inget annat uppges.

Förskollärare till Umeå kommun, start ht-17

 • Blåkulla
 • Flurkmark
 • Grönstenen, vikariat 75 % 170807-180630
 • Haga
 • Hallbacken
 • Hissjö
 • Hoppet (ny Reggioinspirerad förskola Lundagård)
 • Kompassen
 • Korallen
 • Marinan
 • Månskenet (ny Reggioinspirerad förskola Lundagård)
 • Pennan
 • Pluto (Hissjö)
 • Skattelden
 • Solbacken
 • Stöcke
 • Stöcksjö
 • Sörfors
 • Tomtebogård
 • Västangård, vikariat 170814-180331
 • Växthuset

Fritidspedagoger till Umeå kommun, start ht-17

 • Ersdungen
 • Obbola
 • Skärgårdsskolan
 • Ålidhem
 • Sävar, vikariat läsåret 17/18

Grundskollärare årskurs F-3 till Umeå kommun,
start ht-17

 • Hagaskolan, 50-75 %
 • Ålidhem
 • Ö Ersboda
  - förskoleklass

Grundskollärare årskurs 4-6, 7-9 till Umeå
kommun, start ht-17

 • Berghem
  - åk 4-6
 • Böleängskolan
  - musik, åk 1-6
 • Grubbe
  - no (gärna ytterligare praktisk estetiskt ämne)
 • Hagaskolan
  - ma/no åk 4-6
  - bild, 60 %, vikariat ht -17
 • Hedlunda
  - åk 4-6 sv, sva
 • Hörnefors
  - träslöjd, vikariat ht-17
 • Mariehemsskolan
  - trä- och syslöjd
  (40 % syslöjd, 40 % träslöjd)
 • Obbola
  - textilslöjd, 70-100 %, gärna annat ämne som tex ma/no
 • Rödåsel
  - åk 4-5 ma/no, sv samt textilslöjd 2 dagar/vecka i Hissjö
 • Stöcksjö
  - åk 4-6 gärna ma/no
 • Sävar
  - Tk, Ma, NO åk 7-9
 • Täfteå
  - musik, 32 %
 • Västangård
  - Ma, No, Tk åk 6-9


Läs mer och sök jobben

Kontakt

Marie Erikson
personalkonsult
Personalfunktionen
Umeå kommun
090-16 10 90


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.