Startsida Umeå kommun

Logga in


Logga in innan du söker en tjänst eller skapar en prenumeration.

Kontakt

Om du har frågor eller behöver hjälp med ansökan, kontakta:

Jobbsupport
090-16 10 99, tryck 1
mejl

Scrolla upp om du inte ser menyn.

Logga in innan du söker en tjänst eller skapar en prenumeration.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.