Startsida Umeå kommun

För dig som är vikarie i Umeå kommun

Här kan du som är inskriven hos Bemanningscentrum hitta information som kan vara bra att ha tagit del av när du är ute och arbetar som korttidsvikarie.

Vikarie inom äldreomsorg eller funktionshinderomsorg

På intranätet hittar du som är korttidsvikarie inom äldreomsorg eller funktionshinderomsorg information om din anställning, manualer om hur du bokar dig på arbetspass, vilka utbildningar som du bör genomföra med mera.

Gå till www.intranet.umea.se och logga in med ditt individuella användarnamn och lösenord. Inloggning krävs bara om du sitter vid en privat dator och/eller utanför Umeå kommuns nätverk.

Sedan klickar du dig vidare: Våra egna sidor uppe i menyn, Stöd och omsorg eller Äldreomsorg. Under rubriken Gemensamt till vänster hittar du Korttidsvikarie inom äldre- och funktionshinderomsorg, Bemanningscentrum.

Vikarie inom måltidsservice eller förskola/skola

Du kan läsa mer om och ta del av specifik information om de olika verksamhetsområdena i menyn till vänster.

Kontakt

Bemanningscentrum
för-, grund- och gymnasieskola
090-16 12 00, tryck 1
mejl

Bemanningscentrum
vård och omsorg
090-16 12 00, tryck 2
mejl

Bemanningscentrum
måltidsservice
090-16 17 66
mejl

Besök:

Stadshuset
Skolgatan 31
901 84 Umeå

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.